Filter

514 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Grensekommisær i tre nye år

  Kongen i statsråd har utnevnt oberst Roger Jakobsen til grensekommisær for den norsk-russiske grense i tre år. Jakobsen innehar samme stilling i dag, og dette er hans andre åremål.

 2. Første evaluering av nærpolitireformen

  Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har evaluert reformåret 2016. De konstaterer at reformen er krevende, at arbeidet er i rute, og at politiet har greid å opprettholde ordinær drift. Samtidig gjør...

 3. Studie viser skepsis til nærpolitireformen

  En undersøkelse om nærpolitireformen utført sommeren 2016 viser at ansatte i politiet på det tidspunktet hadde liten tro på at reformen vil ha positive konsekvenser for eget arbeidssted og politiet mer...

 4. Alle kommuner i Nordland har fått sin politikontakt

  Politi og kommune skal jobbe tettere og mer systematisk for å skape trygge lokalsamfunn. For å sikre dette har hver kommune i Nordland fått sin egen personlige politikontakt. (Opprinnelig publisert 16....

 5. Politiet kunne ikke foregripe de politiske beslutningene

  Politiet i Nordland er ydmyke ovenfor risikoen som Bodø kommune tok når vi måtte avvente politiske beslutninger i forhold til etablering av samlokaliserte nødetater i Bodø. Vi opplevde dog at samarbeidsaktørene...

 6. Mann pågrepet i en av Tysfjordsakene

  Tirsdag 6. desember ble en mann i slutten av 40 årene pågrepet i en av Tysfjordsakene. Mannen er siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold....

 7. Tysfjordsaken øker fortsatt i omfang

  Politiet i Nordland jobber for fullt med overgrepssakene fra Tysfjord. Omfanget øker fremdeles og politiet frykter at det vil komme flere saker. (Opprinnelig publisert 1. november 2016)

 8. Status i Tysfjordsakene

  Politiet i Nordland jobber for fullt med den omfattende etterforskningen av overgrepene i Tysfjord. (Opprinnelig publisert 13. juli 2016)

 9. Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland

  Kongen i statsråd har i dag utpekt Heidi Kløkstad til visepolitimester i Nordland. Kløkstad blir dermed den første visepolitimesteren i Nordland politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16. desember...

 10. Status i etterforskningen av Tysfjord-sakene

  Publisert 29.06.2016. Politiet begynner å få en oversikt, men det er mye informasjon som skal analyseres, settes i system og etterforskes videre.

 11. Overgrepene i Tysfjord

  Publisert 21.06.2016 -Dette tar vi på dypeste alvor, sier politimester Tone Vangen.

 12. Sommeråpent i Kirkenes

  Publikumsekspedisjonen ved Kirkenes politistasjon har sommeråpningstid fra kl. 10 til 14 i ukene 27 til 32, dvs. fra 3. juli til 11. august.

 13. Et politi i endring

  Målet med politireformen er å sette politiet i stand til å yte bedre polititjenester. Det er et mål det er lett å slutte seg til. Det er tiltakene som skaper debatt. (Opprinnelig publisert 9. juni...

Presenterer side 32 Av 35