Filter

560 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Rogaland får dyrekrimprosjekt

  Politiet og Mattilsynet i Rogaland går sammen om et eget dyrekrimprosjekt. Målet er å bli bedre på å bekjempe kriminalitet mot dyr. (Opprinnelig publisert 20.10.16)

 2. Advarer mot omreisende arbeidere

  Politiet har de siste dagene mottatt flere henvendelser fra publikum om såkalte "travellers" i Drammensområdet som tilbyr maling og vask av tak.

 3. Politimesterens tilrådning til lokal organisering

  Politidirektøren har i dag fått tilsendt Hans Vik sin tilrådning til ny lokal organisering i Sør-Vest politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16.12.2016)

 4. Ressursene som finner hverandre

  Anne-Catherine Gustafson har elsket jobben som landets første næringslivskontakt. Nå er funksjonen etablert i samtlige politidistrikter.

  • Nærpolitireform
 5. Avslutninger fra nord til sør

  Forrige uke var det avslutninger for B3-studentene ved PHS. Tre år med politiutdanning er over – og med vitnemålet i hånda tok de avskjed med lærere og medstudenter på sin siste dag ved Politihøgskolen....

 6. Markant nedgang i anmeldt kriminalitet

  Anmeldt kriminalitet går ned, viser tall fra politiets driftsstatistikk. Nedgangen er definitivt størst blant vinningslovbrudd. (Opprinnelig publisert 12.6.17)

  • Kriminalitetsutvikling
  • Straffesaksbehandling
 7. Politikontakter i alle landets kommuner

  Alle landets kommuner får i disse dager utnevnt en egen politikontakt. Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet...

  • Nærpolitireform
 8. Det nye politikartet er klart

  Justis- og beredskapsdepartementet er ferdig med behandlingen av kommunenes klager på beslutningen om politiets nye lokale organisering. Dermed er det klart hvor lensmannskontor og politistasjoner skal...

  • Nærpolitireform
 9. Kraftig økning i antall avhør på stedet

  Politiet registrerer en kraftig økning i antall lydavhør gjennomført på stedet. I mars avhørte politiet 3 744 vitner ved å benytte seg av denne nye metoden for avhør. Dette er en økning på nærmere 16 %...

  • Nærpolitireform
  • Planer og rapporter
 10. Politikontakt-ordninga vert sett i verk

  Møre og Romsdal politidistikt set 15. juni verk nyskapninga politikontakter i alle kommunane. Det er frå same dato utpeika politikontakter i alle dei 36 kommunane i distriktet. (Opprinnelig publisert...

 11. Politiet etablerer ny organisasjon

  Møre og Romsdal politidistrikt innfører torsdag første steg av den nye organisasjonen. (Opprinnelig publisert 30.05.2017)

 12. Klager fra kommuner i Møre og Romsdal om tjenestested

  I klagerunden kom det inn fem klager i Møre og Romsdal politidistrikt. Departementets avgjørelse kan i følge forskriften ikke påklages. Det er ventet at departementets avgjørelse foreligger før sommerferien....

 13. Fire geografiske einingar

  Justis- og beredskapsdepartementet opplyser i ei pressemelding at det er avgjort at det skal vere fire driftseiningar i Møre og Romsdal politidistrikt. (Opphavleg publisert 21.04.2017)

 14. Skal finne kjærleik, vert svindla

  Det starta med varme ord frå ein tillitsvekkande mann på sjekkenettstaden. Det vart stoppa før kvinna frå Sunnmøre overførte eit sekssifra beløp ut av landet. (Opphavleg publisert 20.03.2017)

Presenterer side 31 Av 38