Filter

503 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Svært få er "ureturnerbare"

  VG satte tirsdag 10. mars søkelyset på det avisen kalte «ureturnerbare», altså utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det er ett vesentlig poeng som kommer dårlig...

 2. Hvorfor ikke bare sende dem ut?

  Hvorfor oppholder noen seg ulovlig i Norge? Er det ikke bare å sende dem ut? (Opprinnelig publisert 08.06.14)

 3. Ledsaget og uledsaget uttransport

  Det har i de siste dagene kommet frem i media informasjon om at politiet etter pågripelse uttransporterer personer uledsaget på buss til flyplass for utreise. PU avkrefter at dette er praksis. (Opprinnelig...

 4. Grensekommisær i tre nye år

  Kongen i statsråd har utnevnt oberst Roger Jakobsen til grensekommisær for den norsk-russiske grense i tre år. Jakobsen innehar samme stilling i dag, og dette er hans andre åremål.

 5. Første evaluering av nærpolitireformen

  Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har evaluert reformåret 2016. De konstaterer at reformen er krevende, at arbeidet er i rute, og at politiet har greid å opprettholde ordinær drift. Samtidig gjør...

 6. Studie viser skepsis til nærpolitireformen

  En undersøkelse om nærpolitireformen utført sommeren 2016 viser at ansatte i politiet på det tidspunktet hadde liten tro på at reformen vil ha positive konsekvenser for eget arbeidssted og politiet mer...

 7. Alle kommuner i Nordland har fått sin politikontakt

  Politi og kommune skal jobbe tettere og mer systematisk for å skape trygge lokalsamfunn. For å sikre dette har hver kommune i Nordland fått sin egen personlige politikontakt. (Opprinnelig publisert 16....

 8. Politiet kunne ikke foregripe de politiske beslutningene

  Politiet i Nordland er ydmyke ovenfor risikoen som Bodø kommune tok når vi måtte avvente politiske beslutninger i forhold til etablering av samlokaliserte nødetater i Bodø. Vi opplevde dog at samarbeidsaktørene...

 9. Mann pågrepet i en av Tysfjordsakene

  Tirsdag 6. desember ble en mann i slutten av 40 årene pågrepet i en av Tysfjordsakene. Mannen er siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold....

 10. Tysfjordsaken øker fortsatt i omfang

  Politiet i Nordland jobber for fullt med overgrepssakene fra Tysfjord. Omfanget øker fremdeles og politiet frykter at det vil komme flere saker. (Opprinnelig publisert 1. november 2016)

 11. Status i Tysfjordsakene

  Politiet i Nordland jobber for fullt med den omfattende etterforskningen av overgrepene i Tysfjord. (Opprinnelig publisert 13. juli 2016)

 12. Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland

  Kongen i statsråd har i dag utpekt Heidi Kløkstad til visepolitimester i Nordland. Kløkstad blir dermed den første visepolitimesteren i Nordland politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16. desember...

Presenterer side 31 Av 34