Filter

245 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
  1. Politiet skal verne alle lovlige ytringer

    Det skal ikke være tvil om at politiet har en plikt til å verne og legge til rette for alle lovlige ytringer, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

  2. Viktig informasjon om timeavtaler for norsk statsborgerskap

    Oslo politidistrikt vil etter planen legge ut en rekke nye timeavtaler for statsborgerskap fra slutten av mai 2021 gitt at smittesituasjonen i Oslo er under kontroll. De nye timeavtalene vil være ettermiddags-...

  3. Politiets første åpne trusselvurdering

    I politiets åpne trusselvurdering omtales et utvalg av kriminalitetstrusler. Disse er valgt ut både på grunn av alvorlighet og fordi politiet vurderer at utviklingen er negativ. Vurderingen danner grunnlag...

Presenterer side 17 Av 17