Det ble beslaglagt store mengder narkotika i 2023. Særlig gjelder det kokain, der norgeshistoriens fire største kokainbeslag er registrert i løpet av året. Også antall kokainbeslag fortsetter å øke, og kokain utgjør en stadig større andel av narkotikasakene. Styrkegraden er høy, og det er små forskjeller i styrkegrad i små og store beslag.

Last ned narkotikastatistikken for 2023 her

­– I 2023 ble det beslaglagt 2292 kilo kokain i Norge. Dette er mer kokain enn det ble beslaglagt totalt mellom 2000 og 2022. Samtidig øker antallet kokainbeslag, der det siste året har vært en økning på 29 prosent, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Solvik.

Kokain er det nest vanligst brukte narkotiske stoffet i Europa, etter cannabis (hasj og marihuana). Det meldes generelt om høy tilgjengelighet på kokain i Europa, og rekordstore mengder beslaglagt.

Norge som et mulig transittland for narkotika

De fire rekordbeslagene av kokain ble gjort i Oslo og Vest politidistrikt. EUs narkotikaovervåkningssenter mener at kriminelle nettverk i Europa i økende grad smugler kokain fra Sør-Amerika til mindre havner i EU og naboland, da bakmennene opplever at havnesikkerheten er lavere der.

– At vi finner så store kvanta av kokain gir grunn til bekymring, fordi det kan bety at vi endrer status fra å være et mottagerland til å bli et transittland for narkotika, sier leder for etterretningsseksjonen ved Kripos, Guro Skjerve.

14 beslag av nitazener

I 2022 ble syntetiske opioider i gruppen nitazener beslaglagt i Norge for første gang. Det er registrert 14 beslag av svært potente syntetiske opioider i gruppen nitazener.

– Stoffene i denne gruppen er svært potente, fra ca. 10 til 1 000 ganger mer potente enn morfin. Flere overdoser og overdosedødsfall er knyttet til nitazener de siste to årene, og det er all grunn til å advare mot bruk av disse stoffene, sier Kari Solvik, som leder seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos.

Beslagene i 2023 er i Oslo, Øst, Sør-Vest og Troms politidistrikter og omfatter tre ulike stoffer; metonitazen, protonitazen og metonitazepyn.

Kripos' narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. I 2023 er det registrert 16 287 saker. Etter en synkende trend fra 2014 til 2022, er det syv prosent flere saker i 2023 enn året før.