Hvert år måles politiet på tillit gjennom en nasjonal undersøkelse. Nå er undersøkelsens resultat klare.

De viser at Troms politidistrikt går mest fram av alle politidistriktene, fra 71 % til 75 %, når det gjelder hovedspørsmålet i undersøkelsen som går på politiets tillit i befolkningen. Det er tredje høyest i landet av politidistriktene. Oslo ligger høyest, deretter følger Trøndelag og Troms.

– God utvikling

Totalt har 24 912 besvart undersøkelsen på landsbasis. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 5. oktober til 11. november 2023.

– Undersøkelsen viser en veldig god utvikling for oss. Troms politidistrikt går fram på mange viktige punkt, og spesielt på områder der vi er i direkte kontakt med innbyggere. Her har våre ansatte virkelig gjort en god jobb for innbyggerne våre, sier politimester Astrid Nilsen.

Der Troms politidistrikt har nedgang er opplevelsen av forebygging av kriminalitet. Der går politidistriktet ned tre prosentpoeng, men er likevel over landsgjennomsnittet.

– Selv om vi scorer bra på de fleste områder i år, må vi likevel gå i dybden på undersøkelsen og jobbe med den systematisk i tiden framover. Det er viktig for oss å se hvilke grupper i samfunnet som har lavere tillit til politiet, og finne ut av hva vi kan gjøre med det i Troms, sier politimesteren.

Service på tjenester

Spesielt er de spurte fornøyd med pass og ID-kort-tjenestene våre, hvor over 90 prosent er fornøyd med kontakten og saksbehandlingen til politidistriktet. De siste årene har Troms politidistrikt jobbet med å gi bedre service når noen ringer eller oppsøker våre tjenester fysisk.

– Det arbeidet ser vi betaler seg. Samtidig er dette noe vi må ha kontinuerlig oppfølging på, og som vil endre seg fra år til år hvis vi ikke gjør jobben vår, sier politimesteren.

Hun legger også til at det er godt å se at andel som oppgir å føle seg trygg i sitt nærmiljø er høy.

– Innbyggernes sikkerhet og trygghet er det viktigste for oss.

Undersøkelsen kan brytes ned på alder, kjønn og demografi. Så langt viser tallene at de eldste i samfunnet har betydelig høyere tillit enn den yngste aldersgruppen i målingen (18-30 år).

– Undersøkelsen viser at det gjerne er yngre som oppgir at de opplever å i mindre grad bli lyttet til og tatt på alvor av politiet. Det er mulig det er flere faktorer enn bare politiet som spiller inn på tilliten deres, men dette er et av funnene vi nå må jobbe med, sier politimesteren.

Se resultatene for Troms politidistrikt her:

Rapport fra Troms politidistrikt.pdf

Hovedrapport

  • Innbyggerundersøkelsen