Filter

501 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Trygghet, lov og orden i Troms

  I arbeidet med det nye politidistriktet har den lokale styringsgruppen, som har bestått av sju ordførere, fem politiledere og fire fagforeningsrepresentanter, fremhevet følgende som viktig: når noe skjer...

  • Nærpolitireform
 2. Tilrådning om 10 tjenestesteder (kontorer) i nye Troms politidistrikt

  - Stortinget har vedtatt politireformen, og bedt oss få til et bedre og mer tilstedeværende politi i samarbeid med kommunene. Det har naturlig nok vært mye oppmerksomhet knyttet til kontorene. Troms fylke...

  • Nærpolitireform
 3. Langtidsplanen gir dårligere beredskap i Troms

  Som kjent har forsvaret hatt Bell 412-helikoptre på Bardufoss stående på beredskap til støtte for politiet siden 2013. Dette er en beredskap det sivile samfunn har hatt god nytte av i forbindelse med mer...

 4. Nye Troms politidistrikt

  - Politireformen er vedtatt i Stortinget, og bestillingen er et bedre og mer tilstedeværende politi. Det ønsker vi å få til også i Troms, og jeg håper å få gode og konstruktive høringssvar før jeg sender...

  • Nærpolitireform
 5. Politikontakter klare i hver kommune

  Politikontakten er det faste kontaktleddet mellom politiet, kommunen, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører. -Jeg håper politikontaktordningen vil styrke det gode samarbeidet mellom...

Presenting page 34 By 34