Filter

Your choices:

 • Theme
 • Content type
5 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Sluttrapport verftsprosjektet akrim Møre og Romsdal 030522The document is of type pdf, is in norwegian, and is 1.24 MB in size.

  A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal: Verftsrapport publisert 3. mai 2022. Den avdekker utnyttelse av arbeidstakere og annen arbeidslivskriminalitet i deler av verftsindustrien i Møre og Romsdal. A-krimsamarbeidet...

  • Planer og rapporter
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Næringslivskontakter
Presenting page 1 By 1