Det er den som kjører bilen som skal straffes, ikke eieren.

Det blinket i fotoboksen - får jeg bot?

Politiet kan ikke gi deg opplysninger om det er tatt bilde av bilen før saken er behandlet. Saksbehandlingstiden kan variere, men eieren eller føreren av bilen kan regne med å ha hørt fra politiet innen tre uker etter at bilen ble fotografert.

På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om hva som skjer når det blinker i fotoboksen.

Har du fått et forenklet forelegg?

Du må svare på om du vedtar eller ikke vedtar det forenklede forelegget innen sju dager. Fristen regnes fra du har mottatt det forenklede forelegget i posten eller i din digitale postkasse. For de som mottar forelegget i posten regnes i tillegg en ukes postgang.

Når du har vedtatt (signert) det forenklede forelegget, sender politiet saken til Statens Innkrevingssentral (SI). Etter noen uker vil du få en faktura fra SI.

Når du har fått fakturaen, kan du søke SI om å få dele opp eller utsette betalingen. Les mer om betaling, avdrag og utsettelse på SIs nettsider.

I det forenklede forelegget står summen du har fått i bot. I tillegg er det oppgitt et antall dager for subsidiært fengsel.

Hvis du ikke betaler boten, vil Statens innkrevingssentral forsøke å kreve den inn ved å trekke deg i lønn/trygd. Hvis det ikke lykkes, vil de forsøke annen tvangsinnkreving.

Soning i fengsel blir først aktuelt dersom det ikke er mulig å kreve inn pengene. Dagene som står oppgitt under "subsidiært fengsel" i forelegget, er dagene du da må sone.

Du kan ikke velge mellom bot eller fengsel.

Politiet leverer ikke ut bildet fordi det er bevismateriale i saken. I de tilfeller hvor det er tvil om hvem som kjørte bilen, kan du møte opp hos politiet for å se bildet. Du må ha med deg legitimasjon og brevet du har fått, og det må gjøres i tidsrommet 09:00–13:30.