Funksjonen skal sørge for et godt lokalt samarbeid mellom politi, næringsliv, sikkerhetsmyndigheter og andre aktører i samfunnet. Målet er at politiet skal kunne ligge i forkant av kriminaliteten.

Næringslivskontakten skal derfor bidra til både proaktive og treffsikre tiltak i næringslivet og hos andre private aktører, og til en helhetlig og kunnskapsbasert kriminalitetsbekjempelse i politiet.

Næringslivskontakten er politidistriktets hovedkontakt med næringslivet utenom straffesakssporet, og skal gi råd og videreformidle henvendelser til rett instans.

Hvert politidistrikt skal ha minst én næringslivskontakt.

Ta gjerne kontakt med næringslivkontakten i ditt politidistrikt. De er her for deg og din virksomhet.