Telefon
56 30 39 00
E-post
post.vest@politiet.no
Besøk oss her
Alfabygget 1, 5392 Storebø Vis i kart
Postadresse
Postboks 85, 6901 Florø

Tenester og opningstider

Kontaktinformasjon

Telefon
56 18 12 50
E-post
post.vest@politiet.no

Opningstider

Melde (anmelde) tjuveri og skadeverk

Kontaktinformasjon

Telefon
56 18 12 50

Opningstider

Merk at kontoret mellombels kan bli stengt grunna politioppdrag.