Telefon
53 43 81 00
E-post
post.vest@politiet.no
Besøk oss her
Hegglandsvegen 19b, 5680 Tysnes Vis i kart
Postadresse
Postboks 85, 6901 Florø

Tenester og opningstider

Kontaktinformasjon

Telefon
53 43 81 00
E-post
post.vest@politiet.no

Opningstider

Stengt alle helligdagar

Opningstid
MåndagStengt
TysdagTyStengt
OnsdagOnStengt
TorsdagTo09:00–14:00
FredagFrStengt

Melde (anmelde) tjuveri og skadeverk

Kontaktinformasjon

Telefon
53 43 81 00

Opningstider

Stengt alle helligdagar

Opningstid
MåndagStengt
TysdagTyStengt
OnsdagOnStengt
TorsdagTo09:00–14:00
FredagFrStengt

Kontaktinformasjon

Telefon
53 43 81 00

Opningstider

Stengt alle helligdagar

Opningstid
MåndagStengt
TysdagTyStengt
OnsdagOnStengt
TorsdagTo09:00–14:00
FredagFrStengt

I fall du ønsker å levere inn våpen eller ammunisjon utanfor opningstida, kan du ta kontakt på telefon for å avtale tidspunkt. Vi oppfordrar deg uansett til å ta kontakt på telefon for å avtale tidspunkt før du møter opp. 

Om våpenamnesti

Frå 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personar som har uregistrerte våpen kan levere dei til politiet utan å bli straffa for brot på våpenlova.

Dersom du har eksplosivar, sprengstoff, granatar, krut, eller fyrverkeri, er det viktig at du ikkje tek desse med til politiet sjølv. Det er farleg både for deg sjølv og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det kostar ingenting.

 

Vi er tilgjengeleg utanom opningstid etter avtale. Det kan vere at kontoret er stengt i opningstida på grunn av oppdrag, men du når oss alltid på telefon.