Har du mottatt SMS eller e-post på vegne av politiet om innbyggerundersøkelsen? Her kan du lese mer om hvorfor vi sender ut SMS og e-post. 

Last ned rapporten

    • 2021

Resultatene fra undersøkelsen er viktige for utviklingen og styringen av politiet, og vil også bli brukt til forsknings- og utdanningsformål. Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Public på oppdrag for Politidirektoratet.

Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2006 og utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for politiet. Gjennom undersøkelsen forsøker politiet å få et innblikk i innbyggernes syn på politiet, bekymringer, trygghetsfølelse og opplevelser av kriminalitet i eget nærområde.

For året 2022 er det gjort en større revisjon i undersøkelsens omfang og innhold. Undersøkelsen vil nå gå ut som et digitalt spørreskjema og vil nå omtrent 25.000 personer.

Innbyggerundersøkelsen vil i 2022 bestå av seks deler:

  • Tillit til politiet og samfunnet
  • Politiets tilgjengelighet og tilstedeværelse
  • Egen trygghetsfølelse i området man bor og ferdes
  • Trygghet og møte med politiet på internett
  • Opplevd kriminalitet
  • Kontakt med politiet