Filmen er en del av undervisningsopplegget «Delbart?» som politiet holder på ungdomsskoler. Filmen kan også brukes som bakgrunn for refleksjon og diskusjon rundt temaet ulovlig bildedeling.