Politiet har sett mange saker der ungdom sender et nakenbilde til noen de stoler på, men at bildet likevel spres videre. Det er ulovlig, og delingen er en stor påkjenning for den det spres nakenbilder av.

Film: Er det delbart?

Råd og undervisningsmateriell

Opplever du noe av dette? Få hjelp til å gjøre noe med det. Si det til en voksen du stoler på. Det kan være en av dine foresatte, en lærer, helsesøster eller miljøarbeider.

Du kan også ta kontakt med politiet. For å komme i kontakt med ditt lokale politi kan du ringe 02800 eller dra til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. Du kan også tipse politiet eller ta kontakt med oss på sosiale medier via politiets nettpatruljer.

Trenger du hjelp til å svare hvis du enten får uønskede nakenbilder eller blir bedt om å sende seksualiserte bilder eller videoer? Last ned og bruk et Delbart-svarbilde.

Det finnes også andre tjenester som kan hjelpe deg og gi deg råd. Sjekk for eksempel Slettmeg.no, Kors på halsen eller Ung.no.

Ungdom må vite at de kan snakke med sine foresatte eller andre voksne de stoler på, hvis de er bekymret for noe som har skjedd. I stedet for å dømme eller sette sanksjoner som oppleves som straff, er det bedre å forklare at det er lov å gjøre feil.

Det viktigste er å snakke med barna. Still spørsmål og fortell om konsekvensene av ulovlig bildedeling – slik kan du hjelpe barnet ditt med å ta gode valg. Hvem sender de egentlig til? Er det lov? Er det greit? Og hva om bildet blir spredt videre?

Har ditt barn opplevd å få bildene sine spredt? Her er noen råd:

 • Ta skjermbilder og dokumenter hvem som har delt, og hvor og når det er delt.
 • Meld fra til den aktuelle applikasjonen eller nettjenesten.
 • Kontakt politiet på 02800, eller møt opp på nærmeste politistasjon.

Brosjyrer for foreldre

Ønsker du å holde foredrag for barn og unge om deling av seksualiserte bilder? Undervisningsopplegget «Delbart?» er nå tilrettelagt slik at også andre enn politiet kan holde foredrag. Dette kan være lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge.

Undervisningsmateriell:

Filmen med spørsmål og veileder (støttedokument) kan brukes til dialog og refleksjon i mindre grupper eller i plenum. På grunn av at innholdet i mindre grad er knyttet til lovverket, er målgruppen for dette materiellet både:

 • mellomtrinnet på barneskolen (5. – 7. klasse),
 • og ungdomsskoleelever (8. – 10. klasse).

Den utgaven av undervisningsopplegget som politiet benytter, tar for seg lovverket og hva som er straffbart. Denne utgaven som er tilrettelagt for andre, handler mer om refleksjon rundt hva som er greit og ikke.

Vær oppmerksom på at du som holder foredraget kan bli den voksne som barna eller ungdommene henvender seg til, dersom de havner i en vanskelig situasjon som gjelder bildedeling. Det kan derfor være lurt å gjøre seg kjent med resten av innholdet på denne siden, slik at man er forberedt til å hjelpe dem på en god måte.

Plakater

Trenger du mer informasjon om barn og unges nettbruk, seksuell utpressing på internett og lignende, se mer under Trygg nettbruk.

Hva er ulovlig bildedeling?

Nakenbilder i denne sammenheng vil si seksualiserte bilder og videoer. Et eksempel kan være en video av noen som har sex, det kan være bilde av en penis eller bilde av pupper. Det kan også være bilde av noen som har på seg klær, for eksempel undertøy, men hvor fokuset i bildet er på for eksempel rumper og pupper.

Mange kjenner ikke lovverket og vet ikke hvor grensene går. Det er lett å miste kontrollen over et bilde som er delt. Nakenbilder og sexvideoer som deles på nett, er vanskelige å få fjernet. Det å vite at et nakenbilde av deg selv spres på nettet, er en tung belastning. De fleste skjønner at det er dårlig gjort å videresende slike bilder, men visste du at det er straffbart?

 • Det er ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år, eller noen eldre som ikke har gitt samtykke til det.
 • Det er som utgangspunkt straffbart å TA, HA eller DELE nakenbilder eller film av noen som er under 18 år.
 • Unntaksvis kan straffen falle bort dersom gutten/jenta har et nakenbilde av noen som synes det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten), gitt at de er omtrent like i alder og utvikling og den som blir avbildet, er mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å dele bildet videre.

Det ligger lenker til regelverket i Lovdata lenger ned på siden. I de ulike paragrafene står det også hva konsekvensene eller straffen er. 

Hvis det sprer seg en oppfatning om at denne type bildedeling er veldig vanlig, kan enkelte kjenne på et press om å gjøre det samme. Det er derfor viktig å si at de fleste ungdommer ikke sender nakenbilder, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet.

Filmer, svarbilder, GIF-er

Er det delbart? Spørsmål og svar:

I utgangspunktet er alle seksualiserte bilder av barn under 18 år ulovlige. Lovbestemmelsen i straffeloven § 311 er imidlertid laget for å beskytte den mindreårige, og du vil derfor normalt ikke bli straffet for å ta nakenbilder av deg selv.

Dersom kjæresten din er omtrent like gammel som deg og er over 16 år, og du vet på forhånd at kjæresten din ønsker slike bilder av deg, vil du normalt ikke bli straffet for å sende bilder av deg selv til kjæresten din.

Straffeloven § 305 sier at det kan være straffbart å vise «seksuelt krenkende (...) atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år». Dersom du er over 15 år, og kjæresten din er under 16 år, kan det derfor være straffbart for deg å sende nakenbilder av deg selv, selv om kjæresten din ønsker slike bilder av deg.

Selv om det i en del tilfeller ikke er straffbart for deg å sende nakenbilder av deg selv til kjæresten din, er det viktig å tenke på at det kan være straffbart for kjæresten din å ha nakenbilder av deg. Se neste spørsmål.

Det er i utgangspunktet ulovlig å ha nakenbilder av barn under 18 år. Dette er fordi nakenbilder av barn under regnes som «fremstillinger som seksualiserer barn» etter straffeloven § 311.

Det står i § 311 at straffen kan falle bort dersom gutten/jenta har et nakenbilde av noen som synes det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten), gitt at de er omtrent like i alder og utvikling og den som blir avbildet, er mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å dele bildet videre.

Det er ikke lov å vise fram eller videresende nakenbilder av barn under 18 år. Dersom du er over 15 år og du har vist fram eller videresendt slike bilder, så kan du som utgangspunktet straffes for det. Dette gjelder uavhengig av om du sendte bildene for å være morsom, for å erte, mobbe eller om det er andre grunner.

Det er ulovlig både å få og beholde nakenbilder av barn under 18 år. Men dersom du uten å vite om det på forhånd eller uten å ønske det plutselig får nakenbilder av barn under 18 år, så kan du som utgangspunktet ikke straffes for det. Velger du å beholde bildene så kan det være straffbart for deg selv om du i utgangspunktet ikke ønsket å motta dem. Hvis du får slike bilder så si ifra til en voksen eller til politiet, og deretter slett bildene.

Det er ulovlig å filme noen som har sex der en eller begge er under 18 år. Det er fordi det regnes som produksjon av «fremstillinger som seksualiserer barn eller fremstillinger som viser seksuelle overgrep mot barn» i straffeloven § 311. Det er ulovlig å filme dette selv om de to som blir filmet er over den seksuelle lavalder på 16 år, og det er lov for dem å ha sex.

Det står i straffeloven § 311 første ledd, bokstav b, at det er straffbart å selge nakenbilder av noen under 18 år. Hvis det kun er deg som er avbildet på bildene, og du har tatt dem frivillig, så vil du normalt ikke bli straffet for forsøke å selge dem. Det er ulovlig for noen å kjøpe bildene. Dette gjelder selv om du av ulike grunner ønsker å selge dem, og uansett om du får betaling eller ikke. Det er noen få unntak fra dette, beskrevet i spørsmålene over.

Det er forbudt å tvinge deg til å sende nakenbilder. Det er flere lovbestemmelser i straffeloven som kan gjøre dette straffbart. Blant annet kan det være straffbart etter straffeloven § 311 om produksjon av seksuelle fremstillinger, som f.eks. bilder av barn og/eller § 251 om tvang.

Dersom noen forsøker å tvinge deg til å sende nakenbilder bør du vurdere å avbryte kontakten med personen. Da er det kanskje ikke en person som det er verdt å ha kontakt med.

Det å sende nakenbilder av seg selv til noen under 16 år, regnes som «seksuelt krenkende atferd» og er forbudt etter straffeloven § 305. Det kan også være forbudt å sende nakenbilder av deg selv til noen over 16 år dersom den du sender bilder til ikke ønsker det. Det er fordi det regnes som «seksuelt krenkende atferd» overfor noen som ikke har samtykket i det, som står i straffeloven § 298.

Det er ikke lov for noen å sende deg slike bilder uten at du vil ha det. Det kan være straffbart etter flere bestemmelser i straffeloven.

 • Dersom bildene viser noen under 18 år, regnes det som å dele seksualiserte bilder av barn, noe som er straffbart etter straffeloven § 311.
 • Hvis du er under 16 år kan det regnes som seksuelt krenkende atferd overfor deg, noe som er straffbart etter straffeloven § 305.
 • Er du over 16 år, og du ikke har bedt om slike bilder, så kan det regnes som seksuelt krenkende atferd overfor noen som ikke har samtykket til det, etter straffeloven § 298.

I noen tilfeller kan det også regnes som skremmende eller plagsom atferd, og være straffbart etter straffeloven § 266.

Får du slike bilder så si ifra til en voksen som kan hjelpe deg, eller til politiet.

Foredrag

Foredrag kan gjennomføres av lokalt politi, helsesykepleiere, lærere, miljøarbeidere og andre voksne som jobber med barn og unge.

Finn nærmeste politi

Skriv inn postnummer for å se kontaktinformasjon og åpningstider

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.
Jente tar bilde av seg selv med mobil.
Det er som hovedregel ikke lov å ta, ha eller dele seksualiserte bilder og videoer av barn og unge under 18 år.