Filmen «Er det delbart?» er en del av undervisningsopplegget «Delbart?» som politiet holder på ungdomsskoler. Filmen kan brukes som bakgrunn for refleksjon og diskusjon rundt temaet ulovlig bildedeling.

Det er også lagd en versjon av undervisningsopplegget som kan holdes av andre enn politiet og ovenfor barn på mellomtrinnet på barneskolen.

Filmene finner du også på Kripos sin YouTube-kanal.