Last ned søknad om kjøreseddel her

 • Du må være fylt 20 år og yngre enn 75 år.
 • Politiet sjekker at du har tilfredsstillende vandel.
 • Du må ha førerkort i førerkortklassen(e) du søker kjøreseddel for.
 • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år. Krav om botid gjelder ikke dersom du er fra et EØS-land og har gyldig politiattest fra landet.
 • Du trenger original helseattest fra lege. Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Er du drosjesjåfør?

 • I tillegg til kravene over, må du ha hatt førerkort for klasse B sammenhengende i minst to år.
 • Du som er ny søker må ha bestått drosjesjåføreksamen ved Statens vegvesen.
 • Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen så lenge du fornyer kjøreseddelen innen et år etter utløpsdato.
 • Har du gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen(vegvesen.no). 

Finn adresse til nærmeste politi

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.

Slik søker du om kjøreseddel

Du kan klage om du får avslag

Om du ikke får innvilget søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen innen tre uker etter at du får svar fra politiet. Klagen sender du til politidistriktet som har behandlet søknaden.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sender politidistriktet saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling.

Finn adresse til nærmeste politi

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.