Last ned søknad om kjøreseddel her

Sjekk kravene du må oppfylle før du søker om kjøreseddel

  • Du må være fylt 20 år og yngre enn 75 år.
  • Politiet sjekker at du har tilfredsstillende vandel.
  • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år. Krav om botid gjelder ikke dersom du er fra et EØS-land.
  • Du trenger original helseattest fra lege. Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Er du drosjesjåfør?

  • I tillegg til kravene over, må du ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
  • Du som er ny søker må ha bestått drosjesjåføreksamen.
  • Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen.
  • Har du yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen(vegvesen.no). 

 

Slik søker du om kjøreseddel

Du kan klage om du får avslag

Om du ikke får innvilget søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen innen tre uker etter at du får svar fra politiet. Klagen sender du til politidistriktet som har behandlet søknaden.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sender politidistriktet saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling.

Finn adresse til nærmeste politi

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.