Har du spørsmål knyttet til skjemaet eller betalingen kontakter du kontaktpersonen din i politiet.