Selvstendig næringsdrivende skal sende faktura for arbeidet

Er du selvstendig næringsdrivende og registrert i Brønnøysundregisteret med eget foretak, skal du sende faktura. Se hvordan du sender faktura til politiet.

Hvis arbeidet du har utført for politiet ikke samsvarer med næringen foretaket ditt er registrert med i Brønnøysundregisteret, får du honoraret utbetalt som lønn. Da skal du følge fremgangsmåten for privatperson.

Privatperson får betalingen som lønn

Du som er privatperson uten eget foretak, eller du som har gjort oppgaver som ikke samsvarer med foretaket du har, får betaling som lønn.

Du må registrere deg her for å få betaling.

Payment and refunds of expenses for work done for the Norwegian Police

If you are a foreign national without a Norwegian national identity number please register here.

Les også om

Etter endt oppdrag mottar du en oppdragsbekreftelse fra oppdragsgiveren din som inneholder informasjonen du trenger for å registrere kravet. Ved registreringen av godtgjørelse i DFØs selvbetjeningsløsning må du laste opp oppdragsbekreftelsen som vedlegg til kravet. Er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke andre utgifter, må du legge ved kvitteringer som dokumenterer utgiftene.

Honorarkrav og andre refusjoner må registreres mot korrekt lønnart og kostnadsfordeling. Dette er koder som styrer utbetalingen din i lønnssystemet, og som sikrer at utbetalingen din blir riktig. Denne informasjonen skal være oppgitt i oppdragsbekreftelsen du har mottatt. Dersom du ikke har mottatt informasjon om lønnart og kostnadsfordeling må du ta kontakt med din kontaktperson i politiet.

Du legger inn kodene ved å velge "Annen" når du kommer til steget hvor kostnadsfordelingen skal legges inn i selvbetjeningen.

Dersom du får dekket reisetid fører du dette som en egen post på lønnart 552A – "Reisetid eksterne". 

Du finner mye hjelp når du logger inn i nettløsningen Betalmeg. Chatboten Lara gir deg hjelp og veiledning til utfylling av honorarskjema, reiseregning og utgiftsrefusjon.

DFØ sine nettsider finner du utfyllende veiledninger, inkludert lenker til filmer om hvordan du bruker Betalmeg. Du kan også ta kontakt med DFØ sitt kundesenter:

Etter at kravet ditt er godkjent, blir det med på neste mulige utbetaling. Honorar utbetales normalt to ganger i måneden, mens reiser og refusjoner vanligvis utbetales en gang i uken. På DFØ sine nettsider finner du fremtidige utbetalingsdatoer.