Elektronisk faktura og fakturaadresse

Politiet krev elektronisk faktura og kreditnota i såkalla Elektronisk handelsformat (EHF) frå dei som leverer varer og tenester til oss. For meir informasjon om elektronisk faktura, sjå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) si nettside.

Har ikkje verksemda di eit system for å generere faktura? Eller kan du ikkje sende faktura gjennom EHF? Då kan du bruke ein nettbasert fakturaportal. Les meir om fakturasystem som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

Du kan også sende faktura i posten til fakturamottaket vårt:

Namn på politidistriktet/eininga
Fakturamottak DFØ
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Slik merker du fakturaen

Vi ønsker å behandle fakturaer effektivt og betale dei innan fristen. Det er derfor svært viktig at du merker fakturaene riktig.

 • Du må merke alle fakturaer med ein BID-referanse. Politiet sitt referansenummer består av tre bokstavar og tre tal, for eksempel TSA065. Har du ikkje fått denne referansen? Då må du be om dette før du sender faktura.
 • For elektronisk faktura skal BID leggjast i feltet: Invoice/buyerReference. 
 • For kontraktsfesta avtaler må fakturaer i tillegg merkast med kontraktsreferanse (avtalenummer) i feltet: InvoiceDocumentReference.
 • Politiet ber om ei kredittid på 30 dagar. Det må til for at vi skal kunne betale fakturaen innan fristen. For sein betaling kan også skje viss det manglar noko i fakturaen.

 • Faktura for varer frå utlandet skal alltid merkast med eit eige nummer berre for avgift og fortollingsformål: 915 429 785.
  Dette nummeret skal ein oppgje i tillegg til eininga sitt eige nummer, som du finn lenger nede på sida.

Meir informasjon om fakturering

Skal du sende ein kreditnota til oss? Då ber vi om at du viser til det fakturanummeret som kreditnotaen høyrer til.

Ring oss på telefonnummer 61 31 80 80 eller send ein e-post til regnskap.pft@politiet.no

Manglar du referanse til fakturaen? Då må du ta kontakt med det aktuelle politidistriktet eller særorganet.

Politiet ynskjer berre opplysningar som er naudsynt for føremålet på fakturaen. Unngå bruk av namn og personnummer. Vis til straffesaksnummer der dette er oppgitt. Om straffesaksnummer ikkje er tilgjengeleg, kan initialar og fødselsdato til den aktuelle personen påførast faktura.

Oversikt over organisasjonsnummer i politiet

 1. Agder politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  983 998 275
 2. Finnmark politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  984 000 049
 3. Grensekommissariatet

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  971 579 196
 4. Innlandet politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  983 997 953
 5. Kripos

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  974 760 827
 6. Møre og Romsdal politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Pb.4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  974 764 113
 7. Nasjonalt ID-senter

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  996 879 828
 8. Nordland politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  983 999 999
 9. Oslo politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  961 398 142
 10. Politidirektoratet

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  982 531 950
 11. Politiets fellestjenester

  Fakturaadresse
  Politiets fellestjenester, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  974 761 157
 12. Politiets IT-enhet

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  912 814 076
 13. Politiets utlendingsenhet

  Fakturaadresse
  Politiets utlendingsenhet, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  986 210 504
 14. Politihøgskolen

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  974 761 017
 15. Sysselmesteren på Svalbard

  Fakturaadresse
  Fakturamottak DFØ, postboks 4746, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  971 456 523
 16. Sør-Vest politidistrikt

  Fakturaadresse
  Sør-Vest politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  983 998 313
 17. Sør-Øst politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  983 998 178
 18. Troms politidistrikt

  Fakturaadresse
  Troms politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  974 769 425
 19. Trøndelag politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  983 998 631
 20. Utrykningspolitiet

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  974 760 894
 21. Vest politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  983 998 461
 22. Økokrim

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  874 761 532
 23. Øst politidistrikt

  Fakturaadresse
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisasjonsnummer
  974 760 584