Kontaktinformasjon

Telefon
75 58 90 00
E-post
post.nordland@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'Norwegian Bokmål']
E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune. Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak. Du kan ikke levere anmeldelser på e-post.
Adresse
Kongensgate 81, 8006 Bodø Vis i kart
Postadresse
Postboks 1023, 8001 Bodø

Pressekontakter

Politistasjoner og tjenester i Nordland politidistrikt

  1. Alstahaug og Leirfjord politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Anmelde
    3. Våpen
    4. Førerkort, tillatelser og bevilling
    5. Namsmann og forliksråd
    6. Hittegods
    Vis i kart
  2. Andenes mobilt pass– og ID-kontor

    1. Pass og ID-kort
    Vis i kart
  3. Andøy politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Hittegods
    Vis i kart
  4. Bodø politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Nødpass
    3. Opphold og utlendingssaker
    4. Anmelde
    5. Våpen
    6. Førerkort, tillatelser og bevilling
    7. Hittegods
    Vis i kart
  5. Brønnøysund politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Anmelde
    3. Våpen
    4. Førerkort, tillatelser og bevilling
    5. Namsmann og forliksråd
    6. Hittegods
    Vis i kart
  6. Evenes politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Hittegods
    Vis i kart
  7. Fauske politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Anmelde
    3. Våpen
    4. Førerkort, tillatelser og bevilling
    5. Namsmann og forliksråd
    6. Hittegods
    Vis i kart
  8. Grane og Hattfjelldal politistasjon - avdeling Grane

    1. Anmelde
    2. Våpen
    Vis i kart
  9. Grane og Hattfjelldal politistasjon - avdeling Hattfjelldal

    1. Anmelde
    2. Våpen
    Vis i kart
  10. Hemnes politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Hittegods
    Vis i kart
  11. Herøy og Dønna politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Hittegods
    Vis i kart
  12. Innhavet mobilt pass– og ID-kontor

    1. Pass og ID-kort
    Vis i kart
  13. Innhavet politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    Vis i kart
  14. Leinesfjorden i Steigen mobilt pass– og ID-kontor

    1. Pass og ID-kort
    Vis i kart
  15. Leknes mobilt pass– og ID-kontor

    1. Pass og ID-kort
    Vis i kart
  16. Lurøy og Træna politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Hittegods
    Vis i kart
  17. Mo i Rana politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Anmelde
    3. Våpen
    4. Førerkort, tillatelser og bevilling
    5. Namsmann og forliksråd
    6. Hittegods
    7. Nødpass
    Vis i kart
  18. Mosjøen politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Nødpass
    3. Anmelde
    4. Våpen
    5. Førerkort, tillatelser og bevilling
    6. Namsmann og forliksråd
    7. Hittegods
    8. Politivakt
    Vis i kart
  19. Namsfogden i Nordland

    1. Namsmann og forliksråd
    Vis i kart
  20. Narvik politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Anmelde
    3. Våpen
    4. Førerkort, tillatelser og bevilling
    5. Opphold og utlendingssaker
    6. Namsmann og forliksråd
    7. Hittegods
    Vis i kart
  21. Nesna politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Hittegods
    Vis i kart
  22. Røst politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    Vis i kart
  23. Sortland politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Nødpass
    3. Anmelde
    4. Våpen
    5. Førerkort, tillatelser og bevilling
    6. Namsmann og forliksråd
    7. Hittegods
    Vis i kart
  24. Steigen politistasjon

  25. Svolvær politistasjon

    1. Pass og ID-kort
    2. Opphold og utlendingssaker
    3. Anmelde
    4. Våpen
    5. Førerkort, tillatelser og bevilling
    6. Namsmann og forliksråd
    7. Hittegods
    Vis i kart
  26. Tysfjord politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Hittegods
    Vis i kart
  27. Utlendingsenheten, Mosjøen

    1. Opphold og utlendingssaker
    Vis i kart
  28. Vega politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Hittegods
    Vis i kart
  29. Vest-Lofoten politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Førerkort, tillatelser og bevilling
    4. Namsmann og forliksråd
    5. Hittegods
    Vis i kart
  30. Værøy politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    Vis i kart
  31. Øksnes politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Hittegods
    Vis i kart
  32. Ørnes mobilt pass– og ID-kontor

    1. Pass og ID-kort
    Vis i kart
  33. Ørnes politistasjon

    1. Anmelde
    2. Våpen
    3. Namsmann og forliksråd
    Vis i kart

Om oss

Nordland politidistriktet dekker Gratangen kommune i Troms, samt alle kommuner i Nordland, med unntak av Bindal kommune (som dekkes av Trøndelag politidistrikt). Politidistriktets hovedsete ligger i Bodø.