Ett politi – på jobb for trygghet, lov og orden

Som medarbeider i politiet kjennetegnes jeg ved at:

Jeg er modig

 • Jeg tar ansvar
 • Jeg tar initiativ, fatter og gjennomfører beslutninger
 • Jeg er tydelig og gir tilbakemeldinger
 • Jeg forstår og håndterer risiko

Jeg er helhetsorientert

 • Jeg er nyskapende og endringsvillig
 • Jeg deler kunnskap og erfaring
 • Jeg handler til fellesskapets beste
 • Jeg bidrar til å løse politiets samfunnsoppdrag

Jeg viser respekt

 • Jeg er profesjonell
 • Jeg anerkjenner mangfold
 • Jeg behandler alle likeverdig
 • Jeg opptrer på en måte som styrker tilliten til politiet

Jeg er tett på

 • Jeg er tilgjengelig
 • Jeg er engasjert
 • Jeg løser problemer
 • Jeg hjelper andre

Ledere skal i tillegg:

 • motivere og utvikle medarbeidere
 • skape resultater i samhandling med andre
 • sette retning og drive endring

Etiske retningslinjer for politiet