Olav Skard

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)
Telefon
23 20 80 00

Olav Skard er leder for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3). Skard begynte i Kripos i 2018. Han kom fra stillingen som avdelingssjef i Etterretningstjenesten. Der var han også sjef for etterretningsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter. Han har tidligere bl.a. jobbet som norsk styrkesjef i Nord-Afghanistan, vært sjef ved Etterretningsbataljonen i Hæren og seksjonssjef ved Etterretningstjenesten.

Utdanning: Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge, Offisersutdanning ved Krigsskolen, Stabs- og mastergradsstudiet ved Forsvarets Stabsskole og sjefskurset ved Forsvarets høgskole.