Verdenskart, nettverk, mobil
NC3 søker for tiden etter flere nye medarbeidere med politifaglig og/eller teknologisk kompetanse og interesse.

Nasjonalt cyberkrimsenter ble offisielt åpnet 25. januar 2019 ved overføring av 80 stillinger fra andre deler av Kripos. Innen utgangen av 2022 skal senteret bli et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver med omlag 150 medarbeidere. Det vil ha en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse.

Cyberkrimsenteret vil være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. Hovedoppgaver er å bekjempe cyberkriminalitet gjennom etterretning, metodeutvikling, forebygging, etterforskning, sikring av digitale spor samt patruljering på nett. Senteret vil spille en viktig rolle i å fremme informasjonsdeling og samvirke mellom private og statlige sikkerhetsaktører nasjonalt og internasjonalt. Målet er å være nasjonalt og internasjonalt ledende innen avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom.

Virksomheten ved cyberkrimsenteret ledes av Olav Skard og er organisert i seks seksjoner :

 • Seksjon for inntak
 • Seksjon for tilstedeværelse på nett
 • Seksjon for etterforskningsbistand
  • Avsnitt for etterforskningsstøtte
 • Seksjon for elektroniske spor
  • Avsnitt for metodeutvikling
 • Seksjon for internettrelaterte overgrep
  • Etterretningsavsnittet
 • Seksjon for datakriminalitet