Verdenskart, nettverk, mobil

Nasjonalt cyberkrimsenter er et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver med omlag 150 medarbeidere. Det vil ha en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse.

Cyberkrimsenteret vil være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. Hovedoppgaver er å bekjempe cyberkriminalitet gjennom etterretning, metodeutvikling, forebygging, etterforskning, sikring av digitale spor samt patruljering på nett. Senteret vil spille en viktig rolle i å fremme informasjonsdeling og samvirke mellom private og statlige sikkerhetsaktører nasjonalt og internasjonalt. Målet er å være nasjonalt og internasjonalt ledende innen avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom.

Virksomheten ved cyberkrimsenteret ledes av Olav Skard og er organisert i seks seksjoner :

 • Seksjon for inntak
  • Avsnitt for innhenting og vurdering
  • Avsnitt for digital innsats
 • Seksjon for tilstedeværelse på nett
 • Seksjon for etterforskningsbistand
  • Avsnitt for internettrelatert etterforskningsstøtte
  • Avsnitt for bistandslaboratoriet
 • Seksjon for elektroniske spor
  • Avsnitt for metodeutvikling
  • Avsnitt for elektronikklaboratoriet
 • Seksjon for internettrelaterte overgrep
  • Avsnitt for innledende etterforskning
  • Avsnitt for forebygging, ID og fagutvikling
 • Seksjon for datakriminalitet