Alle ledige stillinger i Kripos lyses ut offentlig på nett. Du kan også følge Kripos på LinkedIn og Facebook. Det blir jevnlig lagt ut utvalgte stillingsannonser og artikler om det å jobbe i Kripos.

Hvilken utdanning må du ha?

Kriminaliteten i samfunnet endrer seg hele tiden. Vi vet derfor ikke hvilken kompetanse vi trenger om 10, 20 eller 30 år. Vi kan trenge kompetanse vi ikke har i dag. Det er derfor vanskelig å gi konkrete råd om hvilken utdannelse du bør velge.

Kripos skiller seg fra resten av politiet. Blant annet skal Kripos hjelpe politiet i saker som ikke er klart knyttet til et bestemt politidistrikt. Dette gjelder særlig saker som krever spesiell kompetanse eller samarbeid mellom politiet i flere land.

I dag er ca. halvparten av de ansatte hos Kripos utdannet ved Politihøgskolen. Den andre halvparten har annen bakgrunn enn politi. Eksempler på andre yrker ansatte kommer fra i Kripos, er kjemiker, dataingeniør, samfunnsviter, språkviter, journalist, psykolog, jurist, bioingeniør, fotograf og økonom.

Kripos har ca. 700 ansatte. Omtrent halvparten av dem er kvinner og halvparten menn. Snittalderen er 45 år.

En profileringsfilm laget av studenter viser noen eksempler på yrkesgrupper ved Kripos. De fleste som jobber hos oss, er utdannet i Norge. Mange har også hele eller deler av utdannelsen sin fra andre land. De som skal jobbe i Kripos, må ha plettfri vandel. De må kunne snakke og skrive godt norsk.