Hva skjer når en nordmann omkommer/blir drept i utlandet?

Som kontakt- og koordineringspunktet for utveksling av informasjon vil Kripos legge til rette for samarbeid, gi råd, formidle forespørsler til og fra utlandet og hjelpe utenlandsk politi med saker som har forgreininger til Norge. Kripos gir også bistand til identifisering og varsling av pårørende, som går via Kripos til riktig politidistrikt.

Norsk politi kan ikke styre etterforskning utenfor landets grenser. Det er landet der den straffbare handlingen har skjedd som eier saken. Det betyr at norsk politi vil være prisgitt den aktuelle politimyndighetens ønsker og behov i forbindelse med straffesaken. Kripos kan ikke kreve informasjon eller at konkrete etterforskningsskritt blir foretatt, men det kan anmodes om begge deler. Det vil være opp til det aktuelle landet om dette etterkommes.

Det er utplassert nordiske liaisonoffiserer i forskjellige land over hele verden, som kan bidra til samarbeidet på tvers av landegrensene. Disse har en viktig rolle i alle typer saker.

Det er viktig å ha en reiseforsikring som dekker utgifter i forbindelse med hjemtransport og dødsfall.