Bruk av droner i søk- og redningsaksjoner

Etter at norsk politi tok i bruk droner så man behov for å utvikle bedre metoder for bruk av droner i søk- og redningsaksjoner.

Dronetjensten i norsk politi har derfor utviklet en rekke søketeknikker med mål om å forbedre mulighet for funn under dronesøk, og å harmonisere disse teknikkene med den etablerte søkemetodikken som er beskrevet i "sykkelhjulmodellen" for SAR-operasjoner. Dette fagdokumentet (white paper) er utformet for å spre kunnskap om disse søketeknikkene.

Fagdokumentet (white paper) Norwegian Police Drone Search Techniques in SAR Operations.pdf er laget for å spre kunnskap om søketeknikkene.

Litt fakta om politiets bruk av droner