Kvittering på oppslag av dokumentnummer

Svaret på dette oppslaget ble gitt:

Invalid date

Dokumentnummer som ble søkt opp:

Svaret som ble gitt:

Kvitteringsnummer for sjekken: