Politiet utvikler ID-tjenester som skal bidra til å bedre forutsetningene for at offentlige og private aktører kan gjennomføre en hensiktsmessig ID-kontroll. Tjenesten skal bygge opp under helhetlig ID-forvaltning og sikre at en person har én identitet i Norge.

Kontroll av identitet

Tips til kontroll av identitet

 • Be om legitimasjon. Det er opp til den som kontrollerer å bestemme hva som er godt nok for formålet. Gode bevis på ID er pass eller nasjonalt ID-kort.
 • Sjekk om dokumentet er skadet. Hvis det er skadet, må du vurdere om du kan godta det som ID-bevis. 
 • Kontroller informasjon på ID-beviset:
  • Se på utløpsdatoen, og at dokumentet ikke er utløpt. 
  • Se på alle bildene, og se om de er like. 
  • Navn og fødselsdato

Når du har gjennomført dokumentkontrollen må du forsikre deg om at ID-beviset tilhører personen.

 • Kontroller personen:
  • Se på bildet på dokumentet og på personen foran deg. Er det samme person?
  • Se på høyden som står på dokumentet. Stemmer denne med persons høyde?
  • Spør gjerne om informasjonen du ser på dokumentet, for eksempel om personens alder. 
 • Hvis du er i tvil om dokumentet tilhører personen, bør du be andre om en annenhåndsvurdering. 

Det kan være fornuftig å be om en kopi av dokumentet dersom du låner ut verdier til innehaveren. Kopien beholdes etter gjeldende regler for ditt formål.

Politiets ID-tjenester

Politiets ID-tjeneste er en sikker og effektiv app for ID-kontroll som leveres av politiet i Norge. Appen støtter alle norske pass og nasjonale ID-kort samt flere utenlandske pass og ID-kort (primært EØS-dokumenter).

Polititets ID-tjeneste er et verktøy som skal bedre forutsetningene for at alle kan gjennomføre en mer sikker og hensiktsmessig ID-kontroll. Appen skal også bidra til å sikre at èn person har èn identitet i Norge. Den leverer to tjenester for dokumentkontroll av pass og nasjonalt ID-kort:

 • Tapsstatus for norske pass og nasjonale ID-kort.
 • Verifikasjon av elektronisk brikke.

Appen inneholder i tillegg nyttige tips og veiledere for kontroll av identitet og andre relevante lenker og verktøy for ID-kontroll.

Alle som ønsker det kan laste ned appen på Google Play og Apple App Store.

Bildet viser innholdet i appen, politiets ID-tjeneste
Bildet viser appen, Politiets ID-tjeneste, og innholdet.
FotoPolitiet

Appen støtter alle norske pass og nasjonale ID-kort samt flere utenlandske pass og ID-kort (primært EØS-dokumenter).

For norske pass og nasjonale ID-kort forteller den deg også om dokumentet er registrert som tapt eller stjålet (Tapsstatus).

Om appen

Appen bruker telefonens kamera til å hente ut informasjon fra passets eller ID-kortets RFID brikke (chip). Dette gjør det mulig å sammenlikne om det er samme informasjon som du kan se i dokumentet. 

Samtidig gjør appen en validering av sertifikatene i chipen for å kontrollere om den er utstedt av riktig myndighet, og om innholdet er originalt eller kopiert (Verifikasjonstjeneste).

Om tjenesten

Tjenesten skal bidra til å bedre forutsetningene for at offentlige og private aktører kan gjennomføre en hensiktsmessig ID-kontroll.

 • Tjenesten skal bygge opp under helhetlig ID-forvaltning å bidra til at én person har én identitet i Norge
 • Tjenesten er et ledd for å understøtte dokumentkontroll av elektroniske pass/nasjonale ID-kort, men kan ikke brukes alene til dette formålet.

Politiet tilbyr en masterlist med sertifikater for alle norske elektroniske pass/nasjonale ID-kort. Listen inneholder i tillegg sertifikater for en rekke andre utenlandske pass/nasjonale ID-kort.

Ved avlesing av chip i elektroniske pass/nasjonale ID-kort kan sertifikatene i masterlist bekrefte om sertifikatene er originale og ekte.

Slik bruker du tjenesten

Masterlist skal kunne benyttes av offentlig aktør, privat selskap og privatperson, både innenlands og utenlands. Masterlist må integreres i eget datasystem før den kan tas i bruk. Masterlist krever i tillegg bruk av passleser/NFC-leser for avlesing av chip.

Hvis du i dag benytter en kommersiell leverandør av ID-tjenester kan du be denne leverandøren om å integrere tjenesten hos seg, under forutsetning av at du har en passleser/NFC-leser for avlesing av chip.

 • Sett deg inn i bruksvilkårene for masterlist
 • Last ned masterlist
  • Tjenesten returnerer standard HTTP response headers som ETag og Last-Modified, som kan benyttes til å avgjøre om det har kommet en ny versjon siden sist.
  • Ved maskinell nedlastning anbefales det å benytte en betinget GET-request, som sørger for at masterlisten kun blir lastet ned dersom det har kommet endringer på filen.
  • Alternativt kan man også benytte en HEAD-request for å hente ut disse metadataene uten å laste ned filen.

Om tjenesten

Tjenesten skal bidra til å bedre forutsetningene for at offentlige og private aktører kan gjennomføre en hensiktsmessig ID-kontroll.

Tjenesten skal bygge opp under helhetlig ID-forvaltning og bidra til at én person har én identitet i Norge. Tapsstatus er en digital tjeneste hvor du kan sjekke om pass og nasjonale ID-kort som er utstedt av norske myndigheter er registrert som tapt eller stjålet.

Svar fra denne tjenesten kan ikke brukes som en fullverdig ID-kontroll. Svar kan være misvisende av mange årsaker, f.eks kan et pass eller nasjonalt ID-kort faktisk være stjålet eller tapt uten at dette er registrert hos politiet, det kan være falskt eller at det ikke er eieren av ID-dokumentet som viser det frem.

Tilsvarende tjenester for utenlandske pass eller nasjonale ID-kort, finner du her: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/check-document-numbers/check-document-numbers.pdf

Slik bruker du tjenesten

Tjenesten gir svar på om norsk pass eller nasjonalt ID-kort er registrert tapt eller stjålet ved oppslag på dokumentnummer.

Tjenesten kan benyttes både ved manuelt oppslag eller du kan integrere tjenesten i eget datasystem.

Hvis du i dag benytter en kommersiell leverandør av ID-tjenester kan du be denne leverandøren om å integrere tjenesten hos seg, under forutsetning av at du har en passleser/NFC-leser for avlesing av MRZ eller chip.

Sett deg inn i bruksvilkårene for tapsstatus

Veiledning for integrering av tapsstatus i eget datasystem

Sjekk tapsstatus for pass og nasjonalt ID-kort

Kontakt ved tekniske problemer

Ved tekniske problemer kan du kontakte oss på e-post til id@politiet.no. Du skal ikke sende sensitive opplysninger eller taushetsbelagt informasjon i e-post, det må du ta på telefon, fysiske møter, eller innloggede tjenester. Vær ellers varsom med hva du skriver slik at personvernet ivaretas.