Tips til kontroll av identitet

 • Be om legitimasjon. Det er opp til den som kontrollerer å bestemme hva som er godt nok for formålet. Gode bevis på ID er pass eller nasjonalt ID-kort.
 • Sjekk om dokumentet er skadet. Hvis det er skadet, må du vurdere om du kan godta det som ID-bevis. 
 • Kontroller informasjon på ID-beviset:
  • Se på utløpsdatoen, og at dokumentet ikke er utløpt. 
  • Se på alle bildene, og se om de er like. 
  • Navn og fødselsdato

Når du har gjennomført dokumentkontrollen må du forsikre deg om at ID-beviset tilhører personen.

 • Kontroller personen:
  • Se på bildet på dokumentet og på personen foran deg. Er det samme person?
  • Se på høyden som står på dokumentet. Stemmer denne med persons høyde?
  • Spør gjerne om informasjonen du ser på dokumentet, for eksempel om personens alder. 
 • Hvis du er i tvil om dokumentet tilhører personen, bør du be andre om en annenhåndsvurdering. 

Det kan være fornuftig å be om en kopi av dokumentet dersom du låner ut verdier til innehaveren. Kopien beholdes etter gjeldende regler for ditt formål.

Kontrollveiledere

På denne siden finner du kontrollveiledere for pass og nasjonalt ID-kort. Veilederne viser deg hvordan noen av dokumentenes sikkerhetselementer skal se ut og hvordan du kan kontrollere dem.

Tapstjeneste

I 2021 kommer det en elektronisk tjeneste hvor du kan kontrollere om pass eller nasjonalt ID-kort er meldt tapt eller stjålet.