Du har fått en innkalling (kalles en stevning) til saken fordi partene eller retten mener du kjenner til noe som kan være viktig for retten å vite. Du har plikt til å møte opp og forklare deg for retten.

Du må bekrefte at du har mottatt innkallingen

Du må bekrefte at du har mottatt innkallingen selv om du mener at du har gyldig fravær som hindrer deg fra å møte i retten.

Det er retten som avgjør om du har gyldig fravær

Du kan bare bli fritatt fra plikten til å vitne dersom du har gyldig fravær, og det er kun retten som kan bestemme om du har gyldig fravær eller ikke. Avklar tidligst mulig med retten hvis du mener du har gyldig fravær.

På nettsidene til Norges domstoler finner du praktisk informasjon om det å vitne i en rettssak.

Der kan du blant annet lese om

  • hva du skal gjøre hvis du blir syk, eller det av andre grunner er umulig for deg å møte
  • hva som skjer før, under og etter at du har forklart deg i retten
  • hvilke situasjoner telefon eller videomøter (fjernavhør) kan være aktuelt
  • hvordan du går frem for å få dekket utgifter i forbindelse med oppgaven som vitne

Lurer du på noe mer? Ta kontakt med den parten/advokaten som ønsket deg som vitne, domstolen eller politiet (i straffesaker). Du finner kontaktinformasjonen til den som har ønsket deg som vitne i innkallingen.

Hjelp og støtte til deg som skal vitne

Har du blitt kalt inn som vitne i en rettsak, og er usikker på hva dette betyr? En vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for deg som skal vitne.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte har tilbud om vitnestøtte før, under og etter en rettssak.

De fleste domstoler har også vitnestøtter som kan hjelpe deg. Du kan lese mer om vitnestøtte her

På nettsidene til Norges domstoler finner du informasjon om hva det innebærer å være siktet for en straffbar handling, og hvilke rettigheter du har.