Veileder for mottak av straffesaksdokumenter i Altinn for virksomheter 

I veilederen går vi gjennom, steg for steg, hva du som ansatt i en virksomhet skal gjøre i Altinn, når du har tilgang og kan åpne meldinger, når du skal gi tilgang og be om tilgang.

Alle eksemplene i veilederen er fiktive virksomheter med fiktive navn, men funksjonaliteten er lik.