En trygg alderdom er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Ingen skal være nødt til å holde ut fysisk eller psykisk misbruk.

Likevel har mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme, blitt utsatt for vold og overgrep. Dette viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vold mot eldre er ikke bare fysisk vold. Politiet har grunn til å tro at de fleste tilfellene dreier seg om trusler. Gjerningspersonen har som mål å få penger fra offeret.

Vold mot eldre er et alvorlig problem. Åstedet er ofte offerets eget hjem. Overgriperen er som regel noen som står offeret nær. Det gjør at den eldre føler seg svært utrygg. Den psykiske skaden kan i mange tilfeller være verre enn de fysiske. Den kan vare i lang tid.

Det kan være vanskelig for de eldre å anmelde. Dette gjelder også selv når de er livredde for gjerningspersonen. Derfor trenger politiet at andre melder fra. Kontakt politiet om du kjenner til eller mistenker at eldre blir mishandlet.

Slik får du hjelp

 • Er du i akutt fare: Ring 112
 • Vil du snakke med politiet? Hvis du ikke er i akutt fare: Ring 02800.
 • Hvis du ikke vil snakke med politiet, bør du snakke med fastlegen din, en hjemmesykepleier eller noen andre som du stoler på.

Politiet kan:

 • ta i mot anmeldelsen din, og etterforske saken
 • gi råd og veiledning
 • vurdere om du trenger beskyttelse
 • opprette straffesak på vegne av det offentlige 

Kontakt politiet dersom du er utsatt for vold eller kjenner noen som er det. Du trenger ikke anmelde noen som står deg nær. Det er likevel viktig at politiet får vite om forholdet. Da kan vi starte en straffesak og begynne å etterforske. Dette kan vi gjøre selv om du ikke anmelder saken. Vi kaller dette en offentlig påtale.

I mange tilfeller kan politiet hjelpe deg ut av en vanskelig situasjon. Sammen med andre hjelpeinstanser kan vi finne løsninger. Både du, og den som utøver vold mot deg, skal får hjelp.

Slik anmelder du

 • Ta kontakt med politiet. Avtal tidspunkt for et møte på nærmeste politistasjon eller lensmannskontor.
 • Du kan enten levere anmeldelsen skriftlig eller muntlig.
 • Leverer du en muntlig anmeldelse, blir den skrevet ned av en politiansatt. Deretter skriver du under på anmeldelsen.
 • Er du utsatt for vold eller mishandling fra en av dine nærmeste, har du rett til en gratis samtale med en bistandsadvokat.

Kontakt nærmeste politi

Velg sted for å se kontaktinformasjon og åpningstider

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.

Du har plikt til å hjelpe

Kjenner du til eldre som blir utsatt for vold, har du alltid plikt til å melde ifra til rette myndighet. Dette er som regel politiet. Plikten gjelder også om du er ansatt i yrker med taushetsplikt. Slike yrker kan for eksempel være innen helsevesen og skole.

Eldre som blir utsatt for vold og overgrep kan få

 • dårlig selvbilde
 • angst og søvnproblemer
 • problemer med å konsentrere seg og dårlig hukommelse
 • stort forbruk av medisiner og alkohol
 • fryktfølelse av skyld og skam
 • isolasjon
 • indre og ytre fysiske skader
 • dårligere livskvalitet og kortere tid å leve, sammenlignet med andre

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte