Har du vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre. Det er overgrepsmottak i alle fylker i Norge.

  • Overgrepsmottaket tilbyr rask hjelp og samtale i trygge omgivelser.
  • Du blir medisinsk undersøkt med tanke på skader, smitte og graviditet.
  • Overgrepsmottaket gjennomfører en rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis.

Husk: Ikke dusj. Ta vare på undertøy og klær. Ta vare på SMS-er og meldinger på sosiale medier.

Politiet vil etterforske saken for å finne ut hva som har skjedd. Du blir oppfordret til å forklare deg til politiet.

Det er viktig at du raskt varsler politiet. Da kan vi sikre åstedet og bevis så tidlig som mulig. Slik går ikke viktige spor tapt. Vitner bør bli avhørt så raskt som mulig.

Er du under 16 år? Eller kan du av ulike grunner ikke møte i retten? Da blir du dommeravhørt. Det er et avhør som kan brukes i retten. Slik slipper du å forklare deg der.

Politiet vil at alle voldtekter og seksuelle overgrep blir anmeldt. Dette gjelder selv om forholdet har skjedd tilbake i tid.

Politiet eller retten kan gi besøksforbud. Da kan gjerningspersonen ikke oppsøke deg eller kontakte deg.

  • Det markerer at handlingen er ulovlig.
  • Det kan forhindre nye overgrep og straffbare handlinger overfor deg og andre.
  • Gjerningspersonen kan bli identifisert og stilt til ansvar for sine handlinger.
  • Politiet bruker informasjon om gjerningspersoner i forebyggende arbeid.
  • Anmeldelse er en forutsetning for å kunne søke om erstatning som voldsoffer.

Du har rett til fri advokathjelp. Det har du både under og etter at du har sendt en anmeldelse til politiet. Dette gjelder om du har vært utsatt for voldtekt, andre seksuelle overgrep eller familievold.

Bistandsadvokaten kan forklare mer om hva en anmeldelse betyr. Vedkommende kan også fortelle om saksgangen og svare på spørsmål du har.

Du kan søke om erstatning. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å utforme erstatningsansvar og voldsoffererstatning.

Du kan også få hjelp og veiledning ved  Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Les mer om hva voldtekt er og om ulike typer seksuelle overgrep på siden Hvor går grensene?

Har du blitt utsatt for et overgrep? Politiet gir råd:

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte