Sett deg inn i krav og regler før du søker eller melder om arrangementer.

Søke eller melde om arrangementer

Start å søke/melde fra om et arrangement:

Hvem søker eller melder om å arrangere?

Offentlig eller privat?

Alle søknader og meldinger om arrangementer listes i en offentlig journal. Er du privatperson vil navnet ditt skjermes slik at det ikke vises i den offentlige journalen.

Hva slags type arrangement er det? Du kan velge flere.
Kryss av dersom:
Er arrangementet ute eller inne?

Ved søknadspliktige arrangementer er det aktuelt å legge ved følgende dokumentasjon:

  • Svar fra kommunen på søknad om skjenkebevilling
  • Dokumentasjon fra Tono ved betaling for bruk av musikk
  • Dokumentasjon på internkontroll og risikovurdering for arrangementet
  • Sikkerhetsplan for vakthold og sikring
  • Eventuell annen dokumentasjon

Det er dessverre ikke mulig å legge ved dokumentasjon her og nå. Når du mottar bekreftelse på innsendt søknad får du oppgitt en e-postadresse og referansenummer for ettersendelse av dokumentasjonen til politiet.