Skal du gjennomføre et arrangement på offentlig sted, må du melde fra til politiet. Et slikt arrangement kan være en demonstrasjon, et opptog, et møte, en stand eller lignende.

Meldingen skal opplyse om arrangementets:

 • formål
 • omfang
 • ansvarlige arrangør
 • tidspunkt
 • sted
 • tiltak for å holde orden som arrangøren vil sette i verk

Meldingen sender du til det politidistriktet hvor arrangementet skal foregå. Kontaktinformasjon til politidistriktene finner du her. Send meldingen i god tid før arrangementet skal begynne.

Sjekk reglene for din kommune

Alle arrangementer på offentlige steder i Oslo politidistrikt krever at du som arrangør melder fra til politiet. Oslo politidistrikt omfatter Oslo, Bærum og Asker kommune.

Frister for å melde fra

Kontakt politiet i god tid før dagen for arrangementet. Her er fristene for når du må melde fra:

 • mindre arrangementer på offentlig sted: senest 1 uke før
 • større arrangementer på offentlig sted av underholdningsmessig, kunstnerisk eller kommersiell art som krever at politiet planlegger: senest fire uker før
 • arrangementer utenfor offentlig sted når det er sannsynlig at politiet må holde oppsyn med ro/orden/trafikk: senest 3 uker før
 • demonstrasjonstog: senest 3 uker før

Hva skal det stå i meldingen eller søknaden?

Meldingen eller søknaden skal inneholde informasjon om

 • tid og sted
 • beskrivelse av hvordan arrangementet skal gjennomføres
 • kontaktpersoner (telefon og e-post)
 • forventet antall deltakere
 • program med tema og tidsplan
 • bruk av virkemidler som høytalere, plakater, kjøretøy, alkoholservering, fyrverkeri og scene
 • forventet påvirkning på ro og orden, ferdsel og trafikk
 • tillatelse fra grunneier og avklaringer med kommunenes etater som blir berørt
 • erfaringer fra eventuelle tidligere arrangementer, som antall deltakere, sikkerhet og avvikling av trafikk
 • egne og innleide vakter med kontaktpersoner
 • bruk av fysiske sperringer og en plan for utrykningskjøretøy
 • rute for demonstrasjonstog. Ruten avklares med politiet og tilpasses trafikkbildet slik at sikkerheten blir tatt hånd om
 • ved større arrangementer; legg ved sikkerhet- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse)

Listen over er ikke uttømmende og må tilpasses arrangementets størrelse og form. For små arrangementer vil flere av punktene ikke være aktuelle.

Send melding eller søknad på e-post

Meldinger eller søknader om å gjennomføre arrangementer sender du til: Oslo.arrangement@politiet.no

Søknad om sykkelritt må du sende til Statens vegvesen (forskrift om sykkelritt på vei).

Hva er arrangørens ansvar?

Arrangøren har ansvar for:

 • å avklare bruken med grunneier og kommunens etater som blir berørt
 • å gjennomføre en sikkerhet- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved større arrangementer (legg ROS-analysen ved søknaden)
 • avhengig av arrangementets størrelse, karakter, påvirkning på ro, orden og trafikk, kan arrangøren bli pålagt å betale for dette

Regelverk (lovdata)

Det er viktig at du setter deg inn i reglene i kommunen der arrangementet skal være. Reglene finner du i politivedtektene for kommunene (lovdata.no)

Kommunene kan ha egne regler for:

 • arrangementer på offentlig sted
 • arrangementer som er allment tilgjengelige, selv om de blir arrangert på privat sted

Skal du arrangere sykkelritt?

Da må du melde fra til Statens vegvesen.