Arrangementer i Oslo politidistrikt

Melde fra til politiet

Du skal melde fra til politiet når du har planer om et arrangement på offentlig sted, eller hvis arrangementet er allment tilgjengelig.

Ut i fra arrangementets art, størrelse, eller behov for avvikling av trafikk, kan politiet sette vilkår for gjennomføringen, og også vurdere behovet for om politiet skal ha oppsyn med arrangementet.

Du må melde fra minimum to uker før arrangementet starter.

Søke politiet

Du må søke politiet dersom arrangementet har et omfang som åpenbart medfører behov for betydelige reguleringer av ferdsel eller vakthold.

Du må søke miminum fire uker før arrangementet starter. Ved større arrangement bør søknaden sendes allerede når planleggingen starter.

Hvorfor er det slik?

 

 

  1. Last ned søknadsskjemaet og sett deg inn i plikter og krav til dokumentasjon . Du kan fylle ut skjemaet digitalt.
  2. Fyll ut søknaden og finn frem eventuell dokumentasjon.
  3. Send søknad og dokumentasjon på e-post til oslo.arrangement@politiet.no

Frister

  • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
  • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
  • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Oslo på oslo.arrangement@politiet.no.

På kommunens nettsider finner du mer informasjon og hjelp:

Arrangementer i øvrige kommuner og politidistrikt

Ta kontakt med kommunen eller politiet i kommunen du planlegger å ha arrangementet, for å få informasjon.

Kontaktinformasjon til politidistriktene finner du her.

Reglene for å melde og søke om arrangement finner du i politivedtektene for kommunene (lovdata.no)