Retningslinjer ved bruk av utleid uniform

  • Det skal opplyses om at uniformen bæres for opptak i de tilfeller det er publikum til stede under innspillingen.
  • Utenom opptak skal uniformen bæres skjult. Dette er særlig viktig når opptaket skjer på offentlig sted uten polititjenesteperson tilstede.
  • Utenom innspillingen skal uniformene oppbevares innelåst og på en måte som gjør at de ikke kan komme på avveie.
  • Alle leide produkter skal returneres til Politiets fellestjenester – dette gjelder også utstyr med skader/ flekker etc.
  • Bildemateriell fra produksjonen som viser produktene, kan kun brukes i markedsføring av den produksjonen godkjenningen gjelder for.
  • Bruk av produkter i reklame eller markedsføring av andre produkter/produksjoner er ikke tillatt.
  • Uniformen skal ikke brukes i scener som strider mot politiets normale opptreden eller etiske retningslinjer.

Slik søker du