• Du må være fylt 20 år og yngre enn 75 år.
 • Politiet sjekker at du har tilfredsstillende vandel.
 • Du må ha førerkort i førerkortklassen(e) du søker kjøreseddel for.
 • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år. Krav om botid gjelder ikke dersom du er fra et EØS-land og har gyldig politiattest fra landet.
 • Du trenger original helseattest fra lege. Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Er du drosjesjåfør?

 • I tillegg til kravene over, må du ha hatt førerkort for klasse B sammenhengende i minst to år.
 • Du som er ny søker må ha bestått drosjesjåføreksamen ved Statens vegvesen.
 • Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen så lenge du fornyer kjøreseddelen innen et år etter utløpsdato.
 • Har du gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen(vegvesen.no). 

Slik søker du om kjøreseddel

 1. Send søknad med vedlegg

  Fyll ut søknad om kjøreseddel .

  Legg disse dokumentene ved søknaden:

  • kopi av gyldig førerkort

  Er du fra et EØS-land, må du i tillegg legge ved:

  • vandelsattest fra hjemlandet
  • kopi av utenlandsk førerkort

  Send inn søknad med vedlegg til politiet der du bor.

 2. Politiet behandler søknaden din

  Søknaden blir behandlet av det politidistriktet der du bor.

  Du skal normalt få svar på søknaden eller på når den blir behandlet, innen tre uker. Det gjelder dersom fullstendig søknad er sendt inn. Behandlingstiden varierer etter politidistriktet som behandler søknaden din.

 3. Slik håndterer du kjøreseddelen

  Du får kjøreseddelen sendt til deg i posten.

  Du må oppbevare kjøreseddelen i kjøretøyet, slik at du kan vise den frem ved kontroll.

  Kjøreseddelen er normalt gyldig i 10 år. Husk å søke om ny kjøreseddel før den gamle går ut.

Du kan klage om du får avslag

Om du ikke får innvilget søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen innen tre uker etter at du får svar fra politiet. Klagen sender du til politidistriktet som har behandlet søknaden.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sender politidistriktet saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling.

Finn adresse til nærmeste politi

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.