For å få kjøreseddel må du oppfylle bestemte krav til vandel og helse. Du sender søknaden til politiet der du skal drive virksomheten.

1.Før du søker

  • Du må være fylt 20 år og ha tilfredsstillende vandel.
  • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år for å søke.
  • Du trenger original helseattest som ikke er eldre enn tre måneder, fra lege.
  • Du må kontakte politiet der du skal drive virksomheten for å få vite om du trenger en kjentmannsprøve.

Kontakt politiet der du skal drive virksomheten

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

2. Slik søker du

Skriv ut og fyll ut "søknad om kjøreseddel".

Legg ved

  • original helseattest
  • kopi av gyldig førerkort
  • eventuell bekreftelse på bestått kjentmannsprøve

Søknaden med vedlegg sender du til politiet der du skal drive virksomheten.

3. Forsendelse

Du får tilsendt kjøreseddelen i posten. Kjøreseddelen er gyldig i 10 år.