Last ned

Søke om kjøreseddel

Klage

Om du ikke får innvilget søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen innen tre uker etter at du fikk svar fra politiet. Klagen sender du til politidistriktet som har behandlet søknaden.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sender politidistriktet saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling.

Finn adresse til nærmeste politi

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.