Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Noen forliksråd kaller inn og gjennomfører møter. Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. Du finner informasjon om hvor du skal møte opp i brevet du har fått fra forliksrådet. Der står det også hvordan du skal forholde deg ved sykdom, karantene og isolasjon. 

Ta kontakt med forliksrådet hvis du har noen spørsmål. Du finner også kontaktinformasjon i brevet du har fått fra forliksrådet.

Nei, nå har alle stengt for oppmøte. Hvis du ønsker å snakke med namsmannen om utleggsforretning og dine utgifter, kan du ta kontakt med namsmannen eller sender dokumentasjon på utgiftene dine til sianpost@sismo.no.

Husk å merke e-posten med namsmannens saksnummer som alltid begynner med "T" og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din.

Namsmannen sikrer krav når det er et tvangsgrunnlag. Det vil si at de du skylder penger har bedt namsmannen om hjelp til å kreve pengene. Det er lurt å forsøke å løse det før en sak havner hos namsmannen. Det er viktig at du tar kontakt med den du skylder penger. Forklar situasjonen og prøv å komme frem til en avtale om nedbetaling.

Andre tips det kan være lurt å sjekke ut

 • Ta kontakt med banken din for å se på mulighet for avdragsfrihet på boliglån
 • Ta kontakt med inkassobyrået hvis saken din har havnet til inkasso. På nettsidene til inkassobyrået finner du kontaktinformasjon.
 • Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe slik at den enkelte selv blir i stand til å styre økonomien.
 • Hvis du har du langvarige økonomiske utfordringer, kan du kanskje søke om gjeldsordning. Mer informasjon om gjeldsordning.

Hvis namsmannen ikke hører fra deg, vil utleggstrekket fortsette. Dersom økonomien din har endret seg, kan du be om at namsmannen vurderer utleggstrekket ditt på nytt. Du må dokumentere endringene. For at vi skal behandle henvendelsen din så raskt som mulig, ønsker vi at du sender:

 • Kopi av permitteringsvarselet du har fått
 • Dato for neste lønnsutbetaling og når lønningskontoret ditt senest må ha beskjed om endring av trekket ditt
 • Navn, telefonnummer og e-postadresse til lønningsansvarlig

Send forespørsel om endring og nødvendig dokumentasjon til sianpost@sismo.no. Saksnummeret på saken din må være emne på e-posten. Saksnummeret begynner med 'T' og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din. E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, og du må ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten.

Hvis du mener beslutningen om utleggstrekk er feil, og det ikke har skjedd endringer i økonomien din, må du sende en klage. Her kan du lese om hvordan du klager. Klager må sendes per post.

Ja, du må svare på varslet innen fristen. Utleggsforretningen kan bli avholdt, men namsmannen vil sannsynligvis ikke oppsøke adressen din.

Dersom inntekten din har gått ned eller du har blitt permittert må du gi namsmannen beskjed om det. Her kan du lese om hvordan du svarer på varselet.

Hvis du har gjeldsordning og er blitt permittert, er det viktig at du informerer namsmannen om dette.

Faste betalingsplaner.

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning. Namsmannen vil beregne nytt budsjett for deg. Dersom dette fortsatt viser overskudd (til tross for permittering), må namsmannen lage nye betalingsplaner og sende disse til kreditorene. Beløpet hver kreditor mottar vil reduseres når du går ned i inntekt.

Dersom den nye økonomiske situasjonen innebærer at du ikke lenger har et overskudd å betale med, er det ikke nødvendig å utarbeide nye betalingsplaner (et underskudd kan ikke fordeles). Da vil et informasjonsskriv til kreditorene være tilstrekkelig. Namsmannen sender dette.

Avtale uten betalingsplan (Flytende dividende)

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning.

En gjeldsordningsavtale uten betalingsplan (flytende dividende) vil regulere både inntektsoppgang og nedgang, uten at namsmannen trenger å gjøre endringer. Namsmannen vil derfor vurdere om det er behov for å sende informasjon til kreditorene med opplysninger om den økonomiske situasjonen du er i. Verken du eller namsmannen trenger å gjøre noe mer enn dette. Beløpet du skal beholde selv blir det samme, men betalingene til kreditorene kan variere.

 

Skjema for forliksklage

Hvilke saker behandler forliksrådet?

Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. Sivile saker blir også kalt tvistemål. Som regel blir alle sivile saker behandlet i forliksrådet. Deretter kan de bli sendt til tingretten.

Eksempler på saker som forliksrådet ikke behandler:

 • tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag – slike saker skal Husleietvistutvalget behandle
 • tvister om usaklig oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
 • saker mot offentlige myndigheter, institusjoner eller statsansatte

Forliksrådet behandler likevel saker mot offentlige myndigheter, institusjoner eller statsansatte hvis saken bare gjelder privatrett.

Send et brev med varsel til motparten før du sender inn forliksklagen.

 • I varselet informerer du om kravet og om grunnlaget for kravet.
 • Du ber mottakeren si om han eller hun er enig eller uenig i kravet.
 • Du skriver også at det kan bli tatt ut sak for forliksrådet hvis motparten ikke gjør opp for seg.

Vi oppfordrer deg til å sende varselet. Dersom du ikke sender varselet, kan det få betydning senere når forliksrådet skal ta stilling til sakskostnadene i saken.

Behandlingen av en sak i forliksrådet koster 1,15 rettsgebyr (lovdata.no).

Det er du som klager som må betale dette. Du betaler etter at saken er avsluttet.

Du kan kreve å få dette beløpet dekket av motparten dersom du vinner saken.

En sak i forliksrådet starter med en forliksklage. Du kan bruke skjemaet for forliksklage (170 kB) eller du kan skrive din egen.

I forliksklagen må du ha med dette:

 • Skriv hvilket forliksråd som skal behandle saken. Som regel blir en sak behandlet av forliksrådet i den kommunen hvor motparten bor.
 • Før opp partenes navn og adresse. Hvis en prosessfullmektig eller stedfortreder fører saken din for deg, skal hans eller hennes navn og adresse også føres opp.
 • Beskriv kravet. Begrunn hvorfor du mener du har et slikt krav mot motparten.
 • Hvis du ønsker en dom for kravet: Skriv en uttalelse som viser det resultatet du ønsker i dommen. Dette kaller vi en påstand.
 • Hvis du også krever fraværsdom, må det komme klart frem. En fraværsdom vil si at forliksrådet gir en dom når motparten til en klage ikke sender inn tilsvar til forliksrådet, eller ikke møter opp i rettsmøtet.
 • Skriv under på forliksklagen.
 • Legg gjerne ved en kopi av dokumenter som begrunner kravet ditt.

Trenger du hjelp til å skrive forliksklagen? Kontakt forliksrådets sekretariat.

1. Hovedkrav

Her fører du opp det hovedbeløpet som du mener klagemotparten skylder deg. Krever du forsinkelsesrente fra datoen beløpet forfalt og frem til forliksklagens dato? Da kan du føre opp det også.

2. Kostnader ved utenrettslig inndriving

Her kan du føre opp kostnadene ved å drive inn kravet frem til nå. Driver du inn kravet selv? Da kan du kreve å få erstattet

 • 1/10 av inkassosatsen for skriftlig purring
 • 1/10 av inkassosatsen for inkassovarsel og
 • 3/10 av inkassosatsen for betalingsoppfordring

3. Sakskostnader før denne forretningen

Har du betalt sakskostnader tidligere i saken, for eksempel i forbindelse med en utleggsforretning? Da kan du føre opp dette beløpet her.

4. Rettsgebyr for utleggsforretningen

Vanligvis trenger du ikke føre opp noe her.

5. Sakskostnader

Her kan du føre opp gebyret for behandlingen av saken i forliksrådet. Du kan også føre opp et beløp for utgiftene til rettshjelp. Beløpet kan være inntil fire ganger større enn rettsgebyret (lovdata.no). Du bør dokumentere utgiftene. Utgiftene i forbindelse med rettsmøtet kan også føres opp her.

Du kan ha vedlegg til skjemaet hvis du ønsker det.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet? Kontakt forliksrådets sekretariat.

Send forliksklagen til forliksrådet som skal behandle saken. Som regel er dette forliksrådet i den kommunen hvor motparten bor.

Du vil som regel ikke få en bekreftelse fra forliksrådet på at de har mottatt saken din.

Det tar vanligvis minst fire uker før du får svar fra forliksrådet. Svaret vil ofte være