Både arrest og midlertidig forføyning må besluttes av retten.

Bakgrunnen for reglene om midlertidig sikring er at saksøker i visse tilfeller har behov for raskt å sikre sitt krav. Det ligger i sakens natur at midlertidig sikring ikke gir saksøker noen rett til å søke tvangsdekning. Saksøker må derfor skaffe tvangsgrunnlag før kravet kan tvangsfyllbyrdes.

Reglene om midlertidig sikring står i tvistelovens kapittel 32, 33 og 34.