Bor du i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger
- og er

 • EU eller EØS- borger som skal arbeide i Norge
 • faglært arbeidstaker som søker oppholdstillatelse for å arbeide i Norge
 • familiemedlemmer og arbeidsgivere til gruppene over

Etter at du har fått en timeavtale må du møte hos politiet på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)for å få saken din behandlet.

Bor du ikke i nærheten av Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger
-men er

 • faglært arbeidstaker som søker om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge
 • EU eller EØS-borger, eller familiemedlem av EU eller EØS-borger

må du møte hos lokalt politi etter at du har fått en timeavtale. Det samme gjelder hvis du søker om

 • midlertidig oppholdstillatelse (studie, au pair)
 • familieinnvandring
 • permanent oppholdstillatelse
 • fornyelse av opphold på grunnlag av beskyttelse
 • oppholdskort
 • utlendingspass eller reisebevis
 • norsk statsborgerskap 

Finn hvor du skal møte hos lokalt politi

Legg inn hvor du bor for å finne sted, adresse og åpningstider

Skriv sted eller klikk for din posisjon
 1. Skriv sted eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.