Reglene som gjelder for deg vises etter hvert som du legger inn dine opplysninger i søknadsskjemaet.

Før du søker må du skaffe politiattest

Et av kravene for å søke om norsk statsborgerskap, er å levere politiattest. Før du søker om norsk statsborgerskap må du derfor søke om politiattest. Politiattesten skal leveres som vedlegg til søknaden når du møter hos politiet. 

Slik søker du eller melder om norsk statsborgerskap