Slik søker du om norsk statsborgerskap

Saksbehandlingstid for søknad om norsk statsborgerskap.

Hente svar på søknad om norsk statsborgerskap

Når du har fått svar på sin søknad om norsk statsborgerskap må du hente vedtaket ditt hos politiet der du bor. Før du møter opp må du bestille time. Du kan bestille time på udi.no og lese om hvordan du går fram.

Gebyr

De aller fleste som leverer en søknad, må betale et søknadsgebyr.

På UDI sine nettsider finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling.