Slik søker du om norsk statsborgerskap

Du registrerer søknaden din i søknadsportalen. Der bestiller du også time hos politiet for å levere dokumentasjon. 

Saksbehandlingstid for søknad om norsk statsborgerskap.

Hente svar på søknad om norsk statsborgerskap

Når du har fått svar på sin søknad om norsk statsborgerskap må du hente vedtaket ditt hos politiet der du bor. Før du møter opp må du bestille time. Du kan bestille time på udi.no og lese om hvordan du går fram.