Informasjon på flere språk

Registrering av asylsøkere med kollektiv beskyttelse fra Ukraina

Den midlertidige desentraliserte innretningen for registrering av søknader om kollektiv beskyttelse videreføres i 2023. Antall politidistrikter som inngår i ordningen reduseres fra ti til fem, med virkning fra 2023.

I tillegg til Politiets utlendingsenhet sine lokasjoner vil det være mulig å søke kollektiv beskyttelse i følgende fem distrikter:

 • Finnmark
 • Trøndelag
 • Vest
 • Sør-Vest
 • Sør-Øst

De aller fleste steder må du kontakte politiet for å avtale tidspunkt til registrering før du møter opp. 

Hvordan du kontakter politiet, og når du skal gjøre det, kommer an på hvilket politidistrikt du oppholder deg i. Du finner kontaktinformasjonen ved å klikke på pilen (v) på politidistriktet under.

Kontaktinformasjon for registrering

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd for å søke om kollektiv beskyttelse. 

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd.

Ta kontakt med politiet på telefon eller e-post for å avtale tid og sted der du kan møte for å registrere søknad om beskyttelse.

Telefonnummer

45 72 00 64 

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 10:00–14:00.

E-post

finnmark.utlending@politiet.no

Du må opplyse om

OBS: Du skal kun oppgi telefonnummet. Du skal ikke oppgi søkerens navn eller annen informasjon i e-post til politiet. Politiet tar deretter kontakt for å avtale oppmøte.

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd for å søke om kollektiv beskyttelse.

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00.
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd for å søke om kollektiv beskyttelse. 

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd for å søke om kollektiv beskyttelse. 

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Dersom du oppholder deg i Oslo politidistrikt, vil du bli registrert ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tid, og eventuelt oppmøtested hvis du har behov for transport.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00.
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Slik får du tilbake pass og annen dokumentasjon

Dersom du har fått innvilget kollektiv beskyttelse og/eller skal hente dokumenter som ble innlevert til politiet i forbindelse med søknad om kollektiv beskyttelse, kan du møte uten time for å effektuere din tillatelse og hente dine dokumenter:

Hvis du er enslig mindreårig, må du ha med deg representanten eller vergen som du har fått utnevnt av norske myndigheter når du møter hos politiet.

 • Tirsdager kl. 09:00–15:00
 • Torsdager kl. 09:00–15:00

Adresse: Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo.

Nyankomne flyktninger som ønsker å registrere seg må kontakte politiet på forhånd og avtale tid for registrering. Registreringen skjer ved Jæren politistasjon.

Flyktninger som er innlosjert på hotell (Thon Sandnes) trenger ikke selv å kontakte politiet. Politiet kontakter disse og henter dem når de skal registreres.

Adresse

Jæren politistasjon, Arne Garborgs veg 17, 4340 Bryne.

Åpningstid

 • Kl. 09.00–15.00

Telefonnummer

• Booking registrering: 45 73 81 40
• Vakttelefon utlendingsseksjonen (andre henvendelser): 48 99 66 40

Åpningstid for telefon

 • Mandag til søndag kl. 08:00–22:00. 

Nyankomne flyktninger uten bopel som kommer utenom åpningstiden kan henvende seg til Thon Partner Hotel Sandnes, Roald Amundsens gate 115, 4307 Sandnes.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden fortløpende, så vi anbefaler deg å følge med her.

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd for å søke om kollektiv beskyttelse. 

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd for å søke om kollektiv beskyttelse. 

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd.

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tid og sted der du kan møte for å registrere søknad om beskyttelse.

Telefonnummer 

73 20 51 41

Åpningstid for telefon

 • Mandag: kl. 08:30 – 21:00
 • Tirsdag: kl. 08:30 – 14:00
 • Onsdag: kl. 08:30 – 21:00
 • Torsdag: kl. 08:30 – 21:00
 • Fredag: kl. 08:30 – 18:00
 • Lørdag: stengt 
 • Søndag: kl. 08:30 – 14:00

Du må opplyse om

Du må oppgi navn og telefonnummer. Politiet vil deretter ta kontakt for tidspunkt for registrering. 

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tidspunkt for asylregistrering. Du vil da få tildelt time og oppmøtested for asylregistrering for deg og eventuelle familiemedlemmer.

Telefonnummer

47 46 91 78

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–14:00. 

Du kan også møte opp på Scandic Kokstad i Bergen for å registrere deg som asylsøker, uten å avtale tidspunkt på forhånd. Adressen til hotellet er Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad (google maps). Etter at du har registrert deg som søker, vil politiet kalle deg inn til asylintervju. Politiet er til stede på mottakssenteret mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 14:00.

Hvis du ikke har et sted å bo kan du møte opp på Scandic Kokstad.

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd for å søke om kollektiv beskyttelse. 

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

Telefonnummer

40 02 61 90

Åpningstid for telefon

 • Mandag til fredag kl. 09:00–15:00
 • Lørdag, søndag og helligdager: stengt

Kollektiv beskyttelse forlenges i ett år

Regjeringen har nå bestemt at ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina skal fortsette, og du som allerede har tillatelse etter ordningen får denne automatisk forlenget i ett år. Du trenger ikke å gjøre noe for at tillatelsen din skal forlenges.

Informasjon om automatisk forlengelse av oppholdstillatelsen for flyktninger fra Ukraina.