Om registreringen

Du må ha med pass og andre dokumenter som bekrefter identiteten din, som for eksempel nasjonalt ID-kort og fødselsattester. 

Selve ankomstregistreringen tar noen timer, avhengig av pågangen av de som skal registreres. Noen blir også kalt inn igjen til en oppfølgingssamtale ved behov.

Nei, du får informasjon om når det er din tur til å bli registrert. Da blir du transportert til registreringsstedet. Det må påregnes noe ventetid før du blir sendt til registrering.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det høy terskel for å ta med seg personer inn som ikke skal registreres, men det kan gjøres unntak ved behov. Du må melde fra om dette når du tar kontakt på telefon.

Dersom det kommer forbudte hunderaser til Norge med flyktninger fra Ukraina, må eier søke om dispensasjon for å ha hunden i Norge. Mattilsynet er behjelpelig med dette ved registrering og kontroll.

Etter registreringen

Etter registreringen vurderer politiet om det er behov for en oppfølgingssamtale, før søknaden sendes over til UDI for videre saksbehandling. Noen ønsker å bo privat etter registreringen, mens andre har behov for innkvartering. Det er viktig å melde fra til politiet dersom man flytter til en ny privat adresse, slik at vi får sendt dokumenter og vedtak til riktig politidistrikt.

Du må også gjennom lovpålagte helseundersøkelser, enten på nasjonalt ankomstsenter, eller i kommunen hvor du bor. Hvis UDI innvilger søknaden er det IMDi som følger opp videre med bosetting i en kommune.

Både DUF-nummeret og D-nummeret skal stå på asylsøkerbeviset ditt. I noen tilfeller var ikke D-nummeret ditt klart når du ble registrert, og D-nummeret står da ikke på asylsøkerbeviset. Da blir et nytt asylsøkerbevis ettersendt så snart D-nummeret er klart. Dersom du ikke får dette innen en uke, kan du sende e-post til pu@politiet.no med navn, adresse og DUF-nummer og be om nytt asylkort. Vi vil så sende det til deg i posten.

Du kan sende en e-post til pu@politiet.no med navn, adresse og DUF-nummer, så sender vi asylsøkerbeviset til deg i posten.

Politiet anbefaler at du leser dette før du bestemmer deg for å trekke din søknad:

UDI og UNE besluttet 24.02.2022 utreisestopp til Ukraina. Det betyr at ingen ukrainere vil bli uttransportert til Ukraina, eller har en plikt til å reise til Ukraina så lenge returstoppen gjelder.

Dette gjelder for ukrainere med utløpt oppholdstillatelse (alle typer), eller tillatelse som ikke gir grunnlag for fornyelse (student/aupair, sesong m.fl.). I tillegg vil det gjelde ukrainere som ikke har biometrisk pass eller når den visumfrie perioden er utløpt.

Dersom du er i denne kategorien og velger å ikke søke om beskyttelse, eller velger å trekke din søknad om beskyttelse vil ditt opphold i Norge medføre at du får svært begrensede rettigheter.

Du vil ikke få personnummer, og du vil heller ikke få rettighetene som en oppholdstillatelse gir, som:

 • Arbeidstillatelse
 • Introduksjonsstønad
 • Mottaksplass
 • Bosetting
 • Stønad fra NAV
 • Helsetilbud – fastlege m.m.
 • Videregående skole og studier

Hvis du trekker din søknad om kollektiv beskyttelse og du har en gyldig oppholdstillatelse, gir det ingen endring i din oppholdsstatus inntil den nåværende oppholdstillatelsen utløper. Når tillatelsen utløper vil du stå i samme situasjon som andre utlendinger som har trukket søknaden sin.

Hvis du etter å ha lest informasjonen over likevel ønsker å trekke din søknad om beskyttelse, må du gjøre følgende:

 1. Fyll ut skjemaet
 2. Signer skjemaet
 3. Skann eller ta foto av ferdig utfylt og signert skjema
 4. Send skjema som vedlegg i e-post til pu@politiet.no

Politiet vil deretter ta kontakt med deg.

Du får tilbake dokumentene du har gitt fra deg når registreringen er fullført. Hvis du ikke fikk tilbake dokumentene rett etter registreringen, vil nærmeste politistasjon til bostedsadressen din i Norge kontakte deg for å avtale utlevering. Husk å gi beskjed til nærmeste politistasjon hvis bostedsadressen din blir endret. 

Oppholder du deg i Oslo politidistrikt? 

Da kan du hente dokumentene dine selv. Se her for åpningstider og adresse. 

Du gir beskjed til nærmeste politistasjon, der du oppholder deg, om at bostedsadressen din blir endret. Her finner du din nærmeste politistasjon og kontaktinformasjon.

Du som har ukrainske flyktninger boende

Her finner du informasjon om hvor og hvordan ukrainske borgere kan melde seg til registrering i politidistriktet du bor i.

Dersom det ikke er ledig tid for registrering før de må ha et annet sted å bo, vil de få tilbud om akutt-innkvartering.

Politiet kan dessverre ikke videreformidle tolketjenester for andre.