Søknader om pass og ID-kort behandles fortløpende og sendes til produksjon. Hvis søknaden din ikke kan avgjøres innen én måned, vil du få et foreløpig svar om hvor lang tid det tar å behandle søknaden din. 

Leveringstid

Politiet kan ikke garantere en leveringstid for pass og nasjonalt ID-kort, og produksjonstiden fra leverandør endrer seg stadig. I tillegg kommer tiden det tar med posten.

Forventet leveringstid per 19. mai er:

  • Pass: ca. 7 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
  • Nasjonalt ID-kort: ca. 4 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Politiet forventer at leveringstiden vil øke frem mot sommeren, og vi oppdaterer leveringstiden jevnlig på denne siden.

Tidligere leveringstider

Forventet leveringstid per 10. mai var:

  • Pass: ca. 7 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
  • Nasjonalt ID-kort: ca. 4 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Vi anbefaler å søke så tidlig som mulig. Det må påregnes at leveringstiden øker jo nærmere vi kommer sommeren.

Alle søknader behandles fortløpende og du får SMS når dokumentet sendes fra leverandøren. Hvis søknaden blir avvist eller avslått, får du beskjed om det. Henvendelser på telefon og e-post legger beslag på store deler av vår saksbehandlingskapasitet, som kunne vært brukt på å behandle søknadene mer effektivt. Vi oppfordrer derfor til å begrense denne typen henvendelser.

Vi gjør oppmerksom på at alle spørsmål om pass og ID-kort må rettes til passkontoret der du leverte søknaden din.

Hvis du ikke har fått SMS om at passet eller ID-kortet er sendt når det er mindre enn én uke til du skal reise, kan du møte på pass- og ID-kontoret og søke om nødpass. Her er en oversikt over kontorer som utsteder Nødpass.

Pass og ID-kort som sendes i posten

Du vil motta en SMS når passet og ID-kortet er ferdig produsert og klar til utsendelse. 

Pass og ID-kort blir sendt som vanlig post. Alle må ha navnet tydelig skrevet på postkassa, også barn. Da unngår du at passet og ID-kortet blir sendt i retur.

Hvis du ikke får passet og ID-kortet innen 10 arbeidsdager etter at du har mottatt SMS om at det er sendt, må du melde fra til politiet. Se hvordan du melder fra om mistet pass eller nasjonalt ID-kort. Da har du krav på et nytt uten å betale gebyret. Hvis du skal ut å reise og det haster med å få et nytt pass eller ID-kort, kan du få utstedt et midlertidig pass (nødpass).

Vil du hente passet/ID-kortet hos politiet?

Hvis du ønsker å hente passet/ID-kortet hos politiet, må du gi beskjed om dette når du møter opp til timen din. Du får en SMS når passet/ID-kortet er klart til å hentes.