Slik gir du samtykke

 • Du skal ikke lenger ha med skjema for samtykke. Samtykket kan enten gis når du møter til timen for å søke om pass eller nasjonalt ID-kort sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt før timen.  
 • Begge foresatte må møte opp personlig for å gi samtykke til søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor. Dersom en foresatt bor i utlandet kan samtykket gis ved en utenriksstasjon
 • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
 • Du kan gi samtykke til én enkelt søknad om pass og ID-kort, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller du kan gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.
 • Du kan møte opp på alle pass– og ID-kontor for å kun gi samtykke. Du trenger ikke å bestille time når du kun skal gi samtykke. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.
 • Barn som er 13 år eller eldre og som skal søke om et nasjonalt ID-kort uten reiserett, kan møte alene på pass– og ID-kontoret og uten samtykke. For alle andre søknader må minst én foresatt møte sammen med barnet når dere har time.

Slik trekker du et samtykke

 • Du må møte opp personlig på et pass– og ID-kontor for å trekke et samtykke.
 • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å trekke samtykket.
 • Du trenger ikke å bestille time når du kun skal trekke et samtykke.
 • Du kan ikke trekke et samtykke for et pass eller ID-kort som er under produksjon eller som er ferdig produsert.

Se åpningstiden på ditt pass– og ID-kontor

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.