Nye regler for samtykke

1. november 2022 endres reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år. Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte. Begge foresatte må møte opp personlig ved et pass– eller ID-kontor for å gi samtykke.

Slik gir du samtykke

 • Begge foresatte må møte opp personlig for å gi samtykke til søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor.
 • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
 • Du kan gi samtykke til én enkelt søknad om pass og ID-kort, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller du kan gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.
 • Samtykket kan enten gis når du møter til timen for å søke om pass eller nasjonalt ID-kort sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt før timen. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.
 • Du kan møte opp på alle pass– og ID-kontor for å kun gi samtykke. Du trenger ikke å bestille time når du kun skal gi samtykke.
 • Barn som er 13 år eller eldre og som skal søke om et nasjonalt ID-kort uten reiserett, kan møte alene på pass– og ID-kontoret og uten samtykke. For alle andre søknader må minst én foresatt møte sammen med barnet når dere har time.

Slik trekker du et samtykke

 • Du må møte opp personlig på et pass– og ID-kontor for å trekke et samtykke.
 • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å trekke samtykket.
 • Du trenger ikke å bestille time når du kun skal trekke et samtykke.
 • Du kan ikke trekke et samtykke for et pass eller ID-kort som er under produksjon.

Se åpningstiden på ditt pass– og ID-kontor

Skriv sted eller klikk for din posisjon
 1. Skriv sted eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.