• Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort ha med det gamle passet, selv om det er utløpt. Når du søker om nytt pass, skal det gamle makuleres. Når du søker om nasjonalt ID-kort, beholder du passet ditt så lenge det fortsatt er gyldig. Hvis du har søkt om nasjonalt ID-kort tidligere og det gamle passet ditt er makulert fordi det var utløpt, må du ha med det nasjonale ID-kortet når du søker om nytt pass. 
 • Hvis du ikke har hatt pass før, eller det gamle passet ditt er meldt tapt, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Du kan betale med:

 • bankkort
 • kredittkort (Visa eller MasterCard)
 • kontanter
 • mobil- og smartklokkeløsninger med GooglePay eller ApplePay aktivert

Det er ikke mulig å betale med Vipps eller faktura.

Du betaler gebyret når du har time på pass– og ID-kontoret.

 • Barnets gamle pass, selv om det er utløpt. Hvis dere søker om barnets første pass, utgår dette. Hvis barnet har søkt om nasjonalt ID-kort tidligere og det gamle passet er makulert fordi det var utløpt, må dere ha med det nasjonale ID-kortet når barnet søker om nytt pass. 
 • Samtykke: Begge foresatte må gi samtykke ved personlig oppmøte, enten før timen, eller under selve timen. Sett deg inn i hvordan dere gir samtykke.
 • Minst én av de foresatte må møte opp sammen med barnet ved søknad. Den som møter til timen må ha med sitt eget pass eller nasjonale ID-kort.
 • Hvis du har foreldreansvaret alene, og det ikke er registrert i Folkeregisteret, må du ha med dokumentasjon på det.

Du skal ikke ha med eget bilde til ordinært pass eller ID-kort. Vi tar bilde av deg når du møter opp til timen din. Det gjelder alle, også babyer og barn. Hvis du søker om nødpass, må du ha med eget bilde. 

Du må være norsk statsborger for å få pass og nasjonalt ID-kort. Hvis du er ny norsk statsborger og søker pass eller nasjonalt ID-kort for første gang, må du ha med:

 • Statsborgervedtaket fra UDI. 
 • Oppholdskort, hvis du har det.
 • Reisebevis for flyktninger, utlendingspass eller nasjonalitetspass.

Hva slags dokumentasjon du må ha med, varierer fra land til land. Du finner informasjon om hva du må ha med deg på nettsidene til utenriksstasjonen i landet du bor i.  Se oversikt over utenriksstasjoner (norway.no). 

Du må ha med den samme dokumentasjonen enten du søker om pass på en utenriksstasjon, eller en politistasjon i Norge.

Trenger du tilrettelegging eller assistanse på pass– og ID-kontoret?

Ta kontakt med pass– og ID-kontoret på forhånd. Beskriv behovet ditt og hva vi kan gjøre for at du får en god opplevelse.