• Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort ha med det gamle passet, selv om det er utløpt. Du får ikke søkt om nytt pass eller ID-kort hvis du ikke har det med. Når du søker om nytt pass, skal det gamle makuleres. Når du søker om nasjonalt ID-kort, beholder du passet ditt så lenge det fortsatt er gyldig.
 • Hvis du ikke har hatt pass før, eller det gamle passet ditt er meldt tapt, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Du kan betale gebyret med bankkort eller kontanter. Du kan ikke betale med kredittkort (for eksempel Mastercard), utenlandske bankkort, Vipps eller andre mobil- eller smartklokkeløsninger.

Søker du om pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett til baby, barn eller ungdom under 18 år, eller nasjonalt ID-kort uten reiserett til barn under 13 år,  må minst én av foreldrene møte opp sammen med barnet.

Dette må dere ha med:

 • Barnets gamle pass, selv om det er utløpt. Hvis dere søker om barnets første pass, utgår dette. 
 • Pass eller nasjonalt ID-kort (utstedt av politiet) for begge foresatte. Bankkort eller førerkort er ikke gyldig legitimasjon hvis foresatte har pass eller nasjonalt ID-kort. Se hva som er gyldig legitimasjon hvis foresatte ikke har pass eller nasjonalt ID-kort. Hvis kun én foresatt møter opp, må den som møter også ha med pass eller nasjonalt ID-kort, eller en bekreftet kopi (rett kopi), for den foresatte som ikke møter opp.

  Bekreftet kopi (rett kopi) betyr at kopien av passet eller ID-kortet være stemplet og attestert av for eksempel politi, domstol, eller andre kommunale- og statlige etater.
 • Hvis kun én foresatt møter opp, må dere ha med datert, signert og originalt samtykke (fullmakt) fra den foresatte som ikke møter opp. Fullmakten kan ikke være digital eller eldre enn 3 måneder. Du må fylle ut et skjema for hvert barn som skal ha pass eller ID-kort. Hvis du har foreldreansvaret alene, må du ta med en bekreftelse på det. 
 • Dere skal ikke ha med eget bilde til ordinært pass eller ID-kort. Vi tar bilde av barnet når dere møter opp til timen. Det gjelder alle, også babyer og barn.
 • Barn som er 13 år eller eldre og som kun skal søke om et ID-kort uten reiserett, kan møte alene på pass– og ID-kontoret uten samtykke (fullmakt) fra foresatte.

Du skal ikke ha med eget bilde til ordinært pass eller ID-kort. Vi tar bilde av deg når du møter opp til timen din. Det gjelder alle, også babyer og barn. Hvis du søker om nødpass, må du ha med eget bilde. 

Du må være norsk statsborger for å få pass og nasjonalt ID-kort. Hvis du er ny norsk statsborger og søker pass eller nasjonalt ID-kort for første gang, må du ha med:

 • Statsborgervedtaket fra UDI. 
 • Oppholdskort, hvis du har det.
 • Reisebevis for flyktninger, utlendingspass eller nasjonalitetspass.

Har du spesielle behov?

Hvis du har spesielle behov, kan du kontakte pass– og ID-kontoret på forhånd. Beskriv dine behov, slik at vi kan tilrettelegge for deg. 

Viktig informasjon om pass og ID-kort

Politiet opplever for tiden unormalt høy etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort. I tillegg er det begrenset tilgang til materialer og derfor lange leveringstider.

 • Vi oppfordrer deg om å vente med å bestille utenlandsferie før du vet om du har reisedokumenter (pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett) i orden.
 • Hver person kun kan søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort. Dette gjelder for alle som har bestilt time og foreløpig frem til 1.juli.
 • Vi ber personer som har et pass som ikke utløper før utgangen av september 2022, og ikke skal reise til et land som krever utvidet gyldighetstid, om å vente med å søke til etter 1. august.
 • Vi oppfordrer alle som skal reise innenfor EU/EØS-landene eller til Sveits om å søke om et nasjonalt ID-kort med reiserett. Akkurat nå er det kortere leveringstid på nasjonalt ID-kort enn på pass.

Her finner du spørsmål og svar om situasjonen på pass og nasjonale ID-kort.