Det gamle passet

 • Alle som søker om nytt pass eller ID-kort,  ha med det gamle passet, selv om det har utløpt. Du må vise passet som legitimasjon. Hvis du søker om nytt pass, skal det gamle makuleres. Hvis du søker om ID-kort, beholder du passet ditt så lenge det fortsatt er gyldig.
 • Hvis du ikke har hatt pass før, eller det gamle passet ditt er meldt tapt, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Kort eller kontanter

 • Du kan betale gebyret med kort eller kontanter. Du kan ikke betale med kredittkort (for eksempel Mastercard), Vipps eller utenlandske bankkort.

Signert originalt samtykke (fullmakt) – pass eller ID-kort til barn og ungdom

Søker du om pass eller ID-kort med reiserett til barn og ungdom under 18 år, eller ID-kort uten reiserett til barn under 13 år,  må minst én av foreldrene møte opp sammen med barnet. Dette må dere ha med:

 • Barnets pass gamle pass, selv om det har utløpt.
 • Passet til den som møter opp sammen med barnet. Hvis begge foresatte møter opp, må begge ha med passet sitt. Hvis dere ikke har pass fra før, må dere ta med annen gyldig legitimasjon.

Hvis bare én foresatt møter opp sammen med barnet, må dere i tillegg ha med:

 • Passet eller bekreftet kopi (rett kopi) av passet for den foresatte som ikke møter opp. Hvis han eller hun ikke har pass fra før, må du få med annen gyldig legitimasjon eller bekreftet kopi (rett kopi) av denne. 
 • Datert, signert og originalt samtykke (fullmakt) fra den foresatte som ikke møter opp. Fullmakten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Politiet har oppdatert fullmakten. Du må bruke den nye versjonen som har både "pass" og "nasjonalt ID-kort" i overskriften.  Hvis du har foreldreansvaret alene, må du ta med en bekreftelse på det. 

Barn som er 13 år eller eldre, kan møte alene på pass– og ID-kontoret hvis de skal ha et ID-kort uten reiserett. De trenger ikke ha med samtykke (fullmakt) fra foresatte. 

Statsborgervedtak og reise– og oppholdsdokumenter

Du må være norsk statsborger for å få pass og nasjonalt ID-kort. Hvis du er ny norsk statsborger og søker pass eller ID-kort for første gang, må du ha med:

 • Statsborgervedtaket fra UDI. 
 • Oppholdskort, hvis du har det.
 • Reisebevis for flyktninger, utlendingspass eller nasjonalitetspass.

Når du møter opp

 • Du og de du søker om pass og ID-kort for må møte opp på pass– og ID-kontoret.
 • Møt opp senest ti minutter før timen din.
 • Hvis du er i karantene eller har symptomer på koronasmitte, skal du ikke møte opp. 

Har du spesielle behov?

Hvis du har spesielle behov, kan du kontakte pass– og ID-kontoret på forhånd. Beskriv dine behov, slik at vi kan tilrettelegge for deg.