• Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort ha med det gamle passet, selv om det er utløpt. Når du søker om nytt pass, skal det gamle makuleres. Når du søker om nasjonalt ID-kort, beholder du passet ditt så lenge det fortsatt er gyldig. Hvis du har søkt om nasjonalt ID-kort tidligere og det gamle passet ditt er makulert fordi det var utløpt, må du ha med det nasjonale ID-kortet når du søker om nytt pass. 
 • Hvis du ikke har hatt pass før, eller det gamle passet ditt er meldt tapt, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Du kan betale gebyret med bankkort, Vipps eller kontanter.

Du kan ikke betale med kredittkort (for eksempel Mastercard), utenlandske bankkort, eller andre mobil- eller smartklokkeløsninger.

Søker du om pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett til baby, barn eller ungdom under 18 år, eller nasjonalt ID-kort uten reiserett til barn under 13 år,  må minst én av foreldrene møte opp sammen med barnet.

Dette må dere ha med:

 • Barnets gamle pass, selv om det er utløpt. Hvis dere søker om barnets første pass, utgår dette. 
 • Pass eller nasjonalt ID-kort (utstedt av politiet) for begge foresatte. Bankkort eller førerkort er ikke gyldig legitimasjon hvis foresatte har pass eller nasjonalt ID-kort. Se hva som er gyldig legitimasjon hvis foresatte ikke har pass eller nasjonalt ID-kort. Hvis kun én foresatt møter opp, må den som møter også ha med pass eller nasjonalt ID-kort, eller en bekreftet kopi (rett kopi), for den foresatte som ikke møter opp.

  Bekreftet kopi (rett kopi) betyr at kopien av passet eller ID-kortet være stemplet og attestert av for eksempel politi, domstol, kommunale- eller statlige etater, finansinstitusjoner, forvaltningsselskaper, revisorer, regnskapsførere eller advokater.
 • Hvis kun én foresatt møter opp, må dere ha med datert, signert og originalt samtykke (fullmakt) fra den foresatte som ikke møter opp. Fullmakten kan ikke være digital eller eldre enn 3 måneder. Du må fylle ut et skjema for hvert barn som skal ha pass eller ID-kort. Hvis du har foreldreansvaret alene, må du ta med en bekreftelse på det. 
 • Dere skal ikke ha med eget bilde til ordinært pass eller ID-kort. Vi tar bilde av barnet når dere møter opp til timen. Det gjelder alle, også babyer og barn.
 • Barn som er 13 år eller eldre og som kun skal søke om et ID-kort uten reiserett, kan møte alene på pass– og ID-kontoret uten samtykke (fullmakt) fra foresatte.

Du skal ikke ha med eget bilde til ordinært pass eller ID-kort. Vi tar bilde av deg når du møter opp til timen din. Det gjelder alle, også babyer og barn. Hvis du søker om nødpass, må du ha med eget bilde. 

Du må være norsk statsborger for å få pass og nasjonalt ID-kort. Hvis du er ny norsk statsborger og søker pass eller nasjonalt ID-kort for første gang, må du ha med:

 • Statsborgervedtaket fra UDI. 
 • Oppholdskort, hvis du har det.
 • Reisebevis for flyktninger, utlendingspass eller nasjonalitetspass.

Hva slags dokumentasjon du må ha med, varierer fra land til land. Du finner informasjon om hva du må ha med deg på nettsidene til utenriksstasjonen i landet du bor i.  Se oversikt over utenriksstasjoner (norway.no). 

Du må ha med den samme dokumentasjonen enten du søker om pass på en utenriksstasjon, eller en politistasjon i Norge.

Har du spesielle behov?

Hvis du har spesielle behov, kan du kontakte pass– og ID-kontoret på forhånd. Beskriv dine behov, slik at vi kan tilrettelegge for deg.