1. Slik søker du

  Politiattest til privatpersoner

  Arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal vanligvis gi deg en ferdig utfylt bekreftelse på formålet med politiattesten . Bekreftelsen skal legges ved som dokumentasjon når du søker. Her finner du oversikt over godkjente formål .

  Skal du søke politiattest på vegne av et foretak må du søke politiattest per post.

  Studenter søker via Studentweb

  Det er som hovedregel kun studenter som har fått tilbud om studieplass ved utdanning med krav om politiattest, som skal søke om politiattest. Hvis du må levere politiattest i forbindelse med opptak til studiet, skal det stå i tilbudsbrevet ditt fra Samordna opptak eller studiestedet.

  Det er enklest og raskest å søke om politiattest direkte fra Studentweb. Du bør derfor vente med å søke om politiattest til du har fått tilgang til Studentweb. Dersom du allerede har søkt om politiattest i forbindelse med opptak til studiet trenger du ikke å søke en gang til.

  Studentweb tar seg av formål og formålsbekreftelse for politiattesten. Du trenger derfor ikke legge ved formålsbekreftelse eller tilbudsbrev, det vil automatisk følge søknaden.

  Hvis du ikke kan bruke Studenweb

  Hvis du ikke finner studiet i Studentweb eller ikke kan bruke Studentweb, må du søke via politiets digitale løsning, eller søke per post.

  • Det er viktig at du oppgir korrekt formål i søknaden. Formålet fremgår av tilbudsbrevet fra Samordna opptak eller utdanningsinstitusjonen din, eller av nettsiden som beskriver studieprogrammet ditt.
  • Tilbudsbrevet fra Samordna opptak eller utdanningsinstitusjonen er din bekreftelse på formål med politiattest, og må legges ved søknaden. Det er viktig at alle sidene av tilbudsbrevet kommer med.

  Krav om politiattest i forbindelse med praksisstudier eller klinisk undervisning

  Hvis utdanningsinstitusjonen krever politiattest underveis i studiet i forbindelse med praksisstudier eller klinisk undervisning, fyller de ut en egen formålsbekreftelse til deg. Formålsbekreftelsen må vise til at utdanningsinstitusjonen krever politiattest av deg, og må inneholde:

  • ditt navn og fødselsnummer
  • opplysninger om hvilket studieprogram du er student ved
  • opplysninger om hvorfor det kreves politiattest av deg (for eksempel klinisk undervisning eller praksisstudier)
  • lovhjemmel for krav om politiattest

  Elever i videregående skole som skal ut i praksis

  Det er stedet der du skal ha praksis som er din oppdragsgiver og som kan kreve politiattest. Skolen kan ikke kreve politiattest av deg. Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha praksis.

  Praksisstedet må fylle ut skjemaet for bekreftelse på formål til deg, som du må legge ved når du søker om politiattest.

  Til deg som er under 18 år

  Er du under 18 år må du må legge ved et skjema med underskrift fra din verge eller foresatt, hvor det fremgår at verge/foresatt er kjent med at du søker politiattest.

 2. Behandlingstid, status på søknad og ettersendelse av dokumentasjon

  Saksbehandlingstiden er på ca 14 dager, regnet fra dagen all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

  Vi kontaker deg dersom vi har behov for ytterligere informasjon.

  Du kan logge inn for å sjekke status på søknaden din og ettersende dokumentasjon.

  Du får politiattesten innen 14 dager dersom du har søkt digitalt og har digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse får du attesten per post, og da går det litt lenger tid grunnet postgang.

 3. Vi sender deg attesten

  Politiattesten vil som hovedregel bli sendt til din digitale postkasse (Digipost, Altinn, eller e-Boks) hvis du har opprettet det. Det gjelder også hvis du er student og har søkt via Studentweb.

  Politiattesten blir sendt til deg og du må selv levere politiattesten til din utdanningsinstitusjon, arbeidsgiver, eller oppdragsgiver.

  Hvis du har e-Boks blir politiattesten sendt dit. Du kan ha e-Boks uten at du er klar over det.

  Her kan du logge inn for å sjekke status og se hvor vi har sendt deg brev.

  Hvis du ikke har digital postkasse, eller hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, sendes politiattesten i posten. Attesten sendes til folkeregistrert adresse eller annen oppgitt adresse. 

  Postgangen i Norge tar normalt 10 til 14 dager.

  Politattesten eller andre personopplysninger sendes kun digitalt eller per post, ikke via e-post.

  På norge.no finner du informasjon om digital postkasse og hvordan du lager deg det.

 4. Klage på vedtak
  • Du kan klage innen tre uker fra du har mottatt vedtaket.
  • I klagen må du begrunne hva du mener er feil ved vedtaket og hvilket resultat du ønsker i saken.
  • Klagen må signeres og merkes med saksnummer.

  Klagen sendes per post til

  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø

  • Når vi har mottatt klagen vurderer vi saken din på nytt. Hvis du får medhold i klagen din, sender vi deg den nye avgjørelsen.
  • Hvis du ikke får medhold i klagen din, blir klagen sendt videre til vårt klageorgan som vurderer saken din på nytt. Du vil få et brev med mer informasjon når saken sendes til vårt klageorgan.
  • Saksbehandlingstiden i klagesaker er inntil en måned. I tillegg kommer eventuell saksbehandlingstid i klageorgan.

  Last ned og fyll ut klage på vedtak