Både virksomheter og privatpersoner kan tipse

En del virksomheter selger stoffer som kan bli brukt til å lage en bombe. Disse virksomhetene har plikt til å melde fra om mistenkelig kjøp og salg av slike stoffer eller forsøk på dette. De skal også rapportere om tyveri og stort og uforklarlig svinn.

 • Har du anmeldt et lovbrudd? Vi ønsker likevel at du melder fra via tipstjenesten. Du må melde fra så raskt som mulig.
 • Politiet ønsker også tips fra privatpersoner. Med fra om det du mener kan være ulovlig kjøp og håndtering av bombekjemikalier.

 • Du kan tipse på nett. Du kan også ringe inn til Nasjonalt kontaktpunkt ved Kripos på telefon 23 20 80 10.
 • Haster det? Ring politiets nødtelefon 112.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos.

Haster det? Ring politiets nødtelefon 112. Ønsker du å anmelde et konkret straffbart forhold? Du må du kontakte ditt lokale politi.

Bombekjemikaliene er omfattet av regelverket. De er delt inn i to kategorier. Den første kategorien omfatter stoffer som privatpersoner ikke lenger har lov til å bringe inn i landet. Det er heller ikke lov for privatpersoner å ha dem tilgjengelig eller eie eller håndtere dem. Den andre kategorien omfatter stoffer som privatpersoner har lov til å kjøpe.

For begge kategoriene må du melde fra om mistenkelige transaksjoner, tyveri og stort og uforklarlig svinn.

Kategori 1)

 • hydrogenperoksid over 12 vektprosent
 • nitrometan over 30 vektprosent (25 volumprosent)
 • salpetersyre over 3 vektprosent
 • kaliumklorat over 40 vektprosent
 • kaliumperklorat over 40 vektprosent
 • natriumklorat over 40 vektprosent
 • natriumperklorat over 40 vektprosent
 • ammoniumnitrat med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat

 Kategori 2)

 • heksamin
 • svovelsyre
 • aceton
 • kaliumnitrat
 • natriumnitrat
 • kalsiumnitrat
 • kalsiumammoniumnitrat
 • aluminiumpulver
 • magnesiumpulver
 • magnesiumnitrat heksahydrat

Etter terrorangrepene i London og Madrid utarbeidet EU en handlingsplan mot terrorisme, og det er utviklet et felles europeisk regelverk (forordning 98/2013) som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.

I Norge trådte forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver i kraft 15. juni 2015.

Hovedformålet med regelverket er å begrense privatpersoners tilgang til kjemikalier som kan misbrukes til fremstilling av eksplosiver og hjemmelagde bomber.