Hva er hatefulle ytringer?

Det er nødvendig å definere begrepet hatefulle ytringer da det gjerne i dagligtalen brukes til et bredt spekter av ytringer, som ulike former for hets, trusler, trakassering eller mobbing.

I den juridiske definisjonen defineres hatefulle ytringer ut fra § 185 i straffeloven, som forstås som ytringer som er egnet til å skape eller spre hat mot bestemte grupper. Følgende grunnlag er gitt et særskilt vern i straffeloven:

  • Hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse
  • Religion eller livssyn
  • Seksuelle orientering
  • Kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
  • Nedsatte funksjonsevne

Tips politiet

Politiet vil i samråd med påtalemyndigheten vurdere om tipset er i strid med straffeloven, eller faller inn under ytringsfriheten, som er nedfelt i Grunnloven § 100. Grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer må bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Når du sender inn et tips ønsker politiet informasjon som kan identifisere eventuelle brukere eller innlegg. For eksempel: brukernavn, URL/nettlenke, plattform, skjermbilder, tidspunkt, eller eventuell annen informasjon. 

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Hatkrimgruppa – Nasjonalt kompetansemiljø ved Oslo politidistrikt.

Haster det?

Ring politiets nødtelefon 112.