Søknadsbehandling per hovedsøknad (tillatelse for foretak/forvaltningsorgan)

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr. 3 150
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr. 3 780
 • Stort selskap (mer enn 200 ansatte): kr. 5 040

Tillegg for hvert enkelt politidistrikt søknaden gjelder (ut over første):
kr. 1 260

Endringsbehandling

 • Per endringsbehandling i allerede godkjent vaktforetak/forvaltningsorgan: kr. 3 030
 • Tillegg for hvert enkelt politidistrikt som må uttale seg om saken – ut over ansvarlig politidistrikt: kr. 1 220

Dokument- og vandelskontroll – årlig per selskap

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr. 3 150
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr. 9 450
 • Stort selskap (med mer enn 200 ansatte): kr. 18 900

Tillegg for vandelskontroll i flere distrikt (ut over første): kr. 3 150

Besøkskontroll – egenvakthold

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr. 12 800
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr. 19 200
 • Stort selskap (med mer enn 200 ansatte): kr. 25 600

Gjelder per besøkskontroll (per politidistrikt virksomheten har aktivitet i). Kommer i tillegg til dokument-/vandelskontroll for det året besøkskontrollen blir gjennomført.

Besøkskontroll – ervervsmessig vaktvirksomhet

 • Lite selskap (1 til 30 ansatte): kr. 17 920
 • Middels selskap (31 til 200 ansatte): kr. 24 320
 • Stort selskap (med mer enn 200 ansatte): kr. 30 720

Gjelder per besøkskontroll (per politidistrikt virksomheten har aktivitet i). Kommer i tillegg til dokument-/vandelskontroll for det året besøkskontrollen blir gjennomført.

Gebyr ved feilalarm meldt av vaktforetak

 • Gjelder per meldt feilalarm: kr. 9 600

Purregebyr ved manglende dokumentasjon og overholdelse av rapporteringsfrister

 • Gebyr når det er nødvendig å purre selskaper for manglende informasjon / dokumentasjon ved innsendte søknader, saksbehandling og rapport: kr. 630

Søknad om tillatelse til å forestå vekteropplæring

 • Gjelder gebyr til det politidistriktet som gjør vurderingen av instruktører og foretakets plan for å gjennomføre opplæringen: kr. 1 220
 • Gebyret kommer i tillegg til gebyr for søknaden om godkjennelse/endring.