Søknadsbehandling per hovedsøknad (tillatelse for foretak/forvaltningsorgan)

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 2 875
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 3 450
 • Stort selskap med mer enn 200 ansatte: kr 4 600

Tillegg for hvert enkelt politidistrikt søknaden gjelder (ut over første): kr 1 150

Endringsbehandling

 • Per endringsbehandling i allerede godkjent vaktforetak/forvaltningsorgan: kr 2 875
 • Tillegg for hvert enkelt politidistrikt som må uttale seg om saken – ut over ansvarlig politidistrikt: kr 1 150

Dokument- og vandelskontroll – årlig per selskap

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 2 875
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 8 625
 • Stort selskap med over 200 ansatte: kr 17 250

Besøkskontroll – egenvakthold

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 11 800
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 17 700
 • Stort selskap med over 200 ansatte: kr 23 600

Gjelder per besøkskontroll (per politidistrikt virksomheten har aktivitet i). Kommer i tillegg til dokument-/vandelskontroll for det året besøkskontrollen blir gjennomført.

Besøkskontroll – ervervsmessig vaktvirksomhet

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 16 520
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 22 420
 • Stort selskap med over 200 ansatte: kr 28 320

Gjelder per besøkskontroll (per politidistrikt virksomheten har aktivitet i). Kommer i tillegg til dokument-/vandelskontroll for det året besøkskontrollen blir gjennomført.

Gebyr ved feilalarm meldt av vaktforetak

 • Gjelder per meldt feilalarm: kr 8 850

Purregebyr ved manglende dokumentasjon og overholdelse av rapporteringsfrister

 • Gebyr når det er nødvendig å purre selskaper for manglende informasjon / dokumentasjon ved innsendte søknader, saksbehandling og rapport: kr 575

Søknad om tillatelse til å forestå vekteropplæring

 • Gjelder gebyr til det politidistriktet som gjør vurderingen av instruktører og foretakets plan for å gjennomføre opplæringen: kr 1 150
 • Gebyret kommer i tillegg til gebyr for søknaden om godkjennelse/endring.