Søknadsbehandling per hovedsøknad (tillatelse for foretak/forvaltningsorgan)

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 2.750
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 3.300
 • Stort selskap med mer enn 200 ansatte: kr 4.400

Tillegg for hvert enkelt politidistrikt søknaden gjelder (ut over første): kr 1.100

Endringsbehandling

 • Per endringsbehandling i allerede godkjent vaktforetak/forvaltningsorgan: kr 2.750
 • Tillegg for hvert enkelt politidistrikt som må uttale seg om saken – ut over ansvarlig politidistrikt: kr 1.100

Dokument- og vandelskontroll - årlig per selskap

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 2.750
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 8.250
 • Stort selskap med over 200 ansatte: kr 16.500

Besøkskontroll – Egenvakthold

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 11.300
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 16.950
 • Stort selskap med over 200 ansatte: kr 22.600

Gjelder per besøkskontroll (pr politidistrikt virksomheten har aktivitet). Kommer i tillegg til dokument- /vandelskontroll for det året besøkskontrollen gjennomføres.

Besøkskontroll – Ervervsmessig vaktvirksomhet

 • Lite selskap 1 til 30 ansatte: kr 15.820
 • Middels selskap 31 til 200 ansatte: kr 21.470
 • Stort selskap med over 200 ansatte: kr 27.120

Gjelder per besøkskontroll (pr politidistrikt virksomheten har aktivitet). Kommer i tillegg til dokument- /vandelskontroll for det året besøkskontrollen gjennomføres.

Gebyr ved feilalarm meldt av vaktforetak

 • Gjelder per meldt feilalarm: kr 8.475

Purregebyr ved manglende dokumentasjon og overholdelse av rapporteringsfrister

 • Gebyr når det er nødvendig å purre selskaper for manglende informasjon/ dokumentasjon ved innsendte søknader, saksbehandling og rapport: kr 550

Søknad om tillatelse til å forestå vekteropplæring

 • Gjelder gebyr til det politidistrikt som skal foreta vurderingen av instruktører og foretakets plan for gjennomføring av opplæringen: kr 1.100
 • Kommer i tillegg til gebyr for søknaden om godkjennelse/endring.