Virksomheter som skal utstede legitimasjon for vektere trenger godkjenning spesifikt for dette. Det er ikke tilstrekkelig med ordinær tillatelse til å utøve vaktvirksomhet.

Søke om godkjenning til å utstede ID-kort

Virksomheter som skal utstede ID-kort må søke om godkjenning til dette.

Søknad om godkjenning sendes til politidistriktet der virksomheten har hovedkontor.

Virksomheten utformer søknaden selv - det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for dette.

Søknaden må inneholde beskrivelse av:

 • hvordan kortutstedelsen skal foregå
 • hvilket produksjonsutstyret som skal benyttes
 • sikkerhet rundt kortproduksjonen
 • sikkerhet mot forfalskning (sikkerhet i kortet)
 • rutiner for innmelding av kortutstedelse til politi

Standardisering av ID-kort

For vektere som utdannes etter ny læreplan, som trådte i kraft 01.01.18, gjelder kravene til legitimasjonskort som beskrevet i vaktvirksomhetsforskriften § 30, § 31, jf. § 51 bokstav g.

Legitimasjonskort for vektere skal standardiseres og utformes etter en felles mal, uavhengig av hvilket selskap vekteren er ansatt i. 

Last ned

Spesifikasjoner for ID-kortet

ID-kort skal utstedes på adgangskort type CR80 (bredde: 54mm og høyde 86mm)

Spesifikasjoner for forsiden:

 • Fotoet på ID-kortet skal være midstilt øverst på kortet, og ha størrelse 27mm x 34mm. Se eget avsnitt om krav til foto.
 • Stillingstittel; VEKTER eller VEKTER UNDER OPPLÆRING skal være  skrevet med Tahoma Bold 15 pkt.
 • Stillingstittel midtstilles på kortet.
 • GYLDIG TIL er skrevet med Tahoma reg 6,5 pkt og skal være maksimalt 4 år fra utstedt dato.
 • Firmanavn, organisasjonsnummer og vekter-id er skrevet med Tahoma reg 6,5 pkt, og plasseres på venstre side av kortet.
 • Firmalogo plasseres nederst på høyre side av kortet, og størrelse tilpasses utformingen av logo, men skal ikke være større enn 20mm x 20 mm.
 • Stripe på kortet skiller øvre og nedre del, og kan være av valgfri farge. 1mm x 45mm.

Fotoet skal:

 • ha størrelse 27mm x 34mm og midtstilt øverst på kortet.
 • være skarpt

 • være i farger

 • være av nyere dato og ikke være eldre enn 12 måneder

 • vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen skygge bør vises

 • være slik at ansiktet skal dekke 70-80 prosent av bildeflaten

Personen som er avbildet skal

 • være avbildet rett forfra (fokuser på øynene) og ha hvit bakgrunn

 • ha åpne og klart synlige øyne, som ikke dekkes av hår

 • ha synlig hake, panne og begge kinn
 • ha lukket munn

 • ved bruk av briller ikke ha briller med farget glass eller med refleksjon i glassene, og brillene skal ikke skjule noe av øynene

 • ikke bære hodeplagg slik som caps, lue, hatt, hårbånd, skjerf og lignende

 • ikke ha synlig hårbånd eller lignende (tynne diskré hårbøyler eller hårbånd skal være trukket godt tilbake fra ansiktet)

 • kun bruke hårspenner, såfremt de ikke dekker noe av ansiktet

Spsifikasjoner for baksiden:

 • Fast tekst skrives med store bokstaver i skrifttypen Tahoma reg 6 pkt.
 • Redigerbar tekst er skrevet med Tahoma Bold 8 pkt.
 • Teksten plasseres som vist på maleksempelet.
 • Der det ikke er magnetstripe på kortet starter plassering av tekst ca 20mm fra kortets øvre kant og 5 mm fra venstre kant.
 • Returadresse for funnet kort skrives med Tahoma reg 6 pkt.

Mistet ID-kort

Hvis du har mistet eller blitt frastjålet ID-kortet ditt er det viktig at du melder inn dette. Du melder det inn til selskapet som har utstedt vekterlegitimasjonen til deg. De sørger også for at du får nytt ID-kort.

Ved utstedelse av legitimasjonskort skal opplysningene på kortet straks meldes til politiet, som er tillatelses- og kontrollmyndigheten. Dette gjelder også ved tap og tyveri av legitimasjonskort, jf. forskriftens § 31 annet ledd.