Virksomhetene trenger en godkjenning som er spesifikk for dette. Det er ikke tilstrekkelig med ordinær tillatelse til å drive vaktvirksomhet.

Søke om godkjenning til å lage ID-kort

Du søker om godkjenning til politidistriktet der virksomheten har hovedkontor.

Virksomheten utformer søknaden selv – det er ikke et eget søknadsskjema for dette.

Søknaden må inneholde beskrivelse av:

 • hvordan kortene skal lages
 • hva slags produksjonsutstyr som skal brukes
 • sikkerheten rundt produksjonen av kortene
 • sikkerhet mot forfalskning (sikkerhet i kortet)
 • rutiner for å melde inn utstedelse av kort til politiet

ID-kortet har en egen standard

For vektere som blir utdannet etter ny læreplan som trådte i kraft 1.1.2018, gjelder kravene til legitimasjonskort i vaktvirksomhetsforskriften § 30, § 31, jf. § 51 bokstav g.

Legitimasjonskort for vektere har en egen standard og skal være laget  etter en felles mal. Dette gjelder uavhengig av hvilket selskap vekteren er ansatt i. 

Last ned malen

Spesifikasjoner for ID-kortet

ID-kort skal lages på adgangskort av type CR80 (bredde: 54 mm og høyde 86 mm).

 • Fotoet på ID-kortet skal være midstilt øverst på kortet og ha størrelse 27 mm x 34 mm. Se eget avsnitt om krav til foto.
 • Stillingstittel: VEKTER eller VEKTER UNDER OPPLÆRING skal være skrevet med Tahoma Bold 15 pkt.
 • Stillingstittelen skal midtstilles på kortet.
 • GYLDIG TIL er skrevet med Tahoma reg. 6,5 pkt. og skal være maksimalt 4 år fra utstedt dato.
 • Firmanavn, organisasjonsnummer og ansattnummer er skrevet med Tahoma reg. 6,5 pkt. Det skal stå på venstre side av kortet.
 • Firmalogo skal stå nederst på høyre side av kortet. Størrelsen skal tilpasses logoens form, men ikke være større enn 20 mm x 20 mm.
 • En stripe på kortet skal skille øvre og nedre del. Stripen kan være i valgfri farge og 1 mm x 45 mm.

Fotoet skal:

 • ha størrelsen 27 mm x 34 mm og være midtstilt øverst på kortet.
 • være skarpt.

 • være i farger.

 • være nytt (ikke eldre enn 12 måneder).

 • vise hele hodet og toppen av skuldrene, og være uten skygge.

 • være slik at ansiktet dekker 70–80 prosent av bildeflaten.

Personen på bildet skal:

 • være avbildet rett forfra (fokuser på øynene) og ha hvit bakgrunn.

 • ha åpne og klart synlige øyne som ikke er dekket av hår.

 • ha synlig hake, panne og begge kinn.
 • ha lukket munn.

 • ved bruk av briller: ikke ha farget glass, ikke ha refleksjon i glassene og ikke skjule noe av øynene.

 • ikke bære hodeplagg som kaps, lue, hatt, hårbånd, skjerf og lignende plagg.

 • ikke ha synlig hårbånd eller lignende bånd og bøyler. Tynne diskré hårbøyler eller hårbånd skal være trukket godt tilbake fra ansiktet.

 • ikke ha hårspenner som dekker noe av ansiktet.

 • Fast tekst skal stå i store bokstaver i skrifttypen Tahoma reg. 6 pkt.
 • Redigerbar tekst er skrevet med Tahoma Bold 8 pkt.
 • Teksten skal stå som på maleksempelet.
 • Der det ikke er magnetstripe på kortet, starter teksten cirka 20 mm fra kortets øvre kant og 5 mm fra venstre kant.
 • Returadresse for funnet kort skal stå i Tahoma reg. 6 pkt.

Har du mistet ID-kortet ditt?

Har du mistet eller blitt frastjålet ID-kortet ditt, må du melde fra til selskapet som laget legitimasjonen til deg. De sørger for at du får et nytt ID-kort.

Når et nytt legitimasjonskort blir utstedt, skal selskapet straks melde inn opplysningene på kortet til politiet, som er tillatelses- og kontrollmyndigheten. Selskapet skal også melde fra til politiet ved tap og tyveri av legitimasjonskort, jf. forskriftens § 31 annet ledd.